Pedagógiai, pszichológiai ismeretek

A pedagógia fogalma, célja, feladata, tárgya

A pedagógia fogalma:

A személyiséggel, annak fejlesztésével foglalkozó nevelés tudománya. Komplex fogalom, magába foglalja a nevelés elméletét és gyakorlatát is.

A pedagógia célja:

A nevelési eredményeket meghatározó érték és normarendszer kialakításához szükséges követelmények teljesítése, és az ehhez szükséges feladatok meghatározása. A személyiség fejlesztése során érvényesülő összefüggések, törvényszerűségek feltárása, középpontjában a célirányos fejlesztéssel.

Befolyásolják: szociokulturális tényezők, államberendezkedés jellege, mindenkori emberkép, világnézet, értékrend, „divatjelenségek”, média, gazdasági tényezők, nevelői személyiségjegyek, stb.

A pedagógia tárgya:

A gyermek alakításának, fejlesztésének folyamata. A nevelés valósága, kölcsönös folyamat a nevelő és a nevelendő személy között.

A pedagógia feladata:

  • a valóság megismertetése, birtokba vételének segítése
  • ismeretek adása a valóság átalakításához (pl. jobbá tételéhez)
  • emberek közötti kapcsolatok eszközeinek, formáinak, törvényeinek megismertetése
  • megismertetni az értékeket, segíteni az értékrendszer alakulását

A nevelés fogalma:

Személyiségre irányuló, ismeretelsajátítás közben kialakuló viselkedésváltozás, a képességek kibontakoztatása, a személyiség formálódása, értékközvetítés. Intézményesített szocializáció, amely a személyiséget a társadalom létezéséhez nélkülözhetetlen erőforrássá alakítja. A társas hatásokat célirányos, tervezett, szervezett, ellenőrzött, szakszerű, módszeres formában alkalmazza.

A nevelési módszer fogalma:

Módszer: görög meta+hodosz szavak összetétele = valami felé vezető út. A kitűzött nevelési cél elérésének érdekében alkalmazott eljárás, melynek célja pozitív tevékenységekre késztetés, a negatív hatások kiküszöbölése. Tervszerű eljárás a valóság egy meghatározott területének feltárására. A nevelési eljárás a módszer konkretizálása.

A nevelési módszerek formái:

1. Meggyőzés, felvilágosítás, tudatosítás módszere:

– oktatás valamennyi módszere

– példa, példakép állításának módszere

– bírálat, önbírálat módszere

– beszélgetés, felvilágosítás módszere

– előadás, tájékoztatás, vita módszere

2. Tevékenység megszervezésének módszere:

– követelés, megbízás, ellenőrzés módszere

– verseny, játékos módszerek

– oktatás, gyakorlás módszere

3. Magatartásra ható módszerek:

– ösztönzés, serkentés, ígéret, helyeslés, biztatás, elismerés, dicséret, jutalmazás

– kényszerítő módszerek, felszólítás, parancs, büntetés

– gátlást kiváltó módszerek, felügyelet, ellenőrzés, intés, fenyegetés, tilalom, átterelés,

elmarasztalás

A szocializáció fogalma:

Az ember beilleszkedése a társadalomba, bekapcsolódása a társadalomban folyó tevékenységekbe; társadalmi viszonyrendszer, egész életen át tartó olyan tanulási folyamat, melynek során az egyén elsajátítja a társadalom normát, értékeit, megtanulja a társadalmi szerepeket, amelyeket az élete során be kell töltenie, és megpróbál ezekhez alkalmazkodni, ehhez minták, jogok és kötelességek kapcsolódnak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük