Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János)

gr. Teleki Pál (1879-1941):

 • erdélyi családból származik

 • konzervatív politikus

 • földrajztudósként hírnevet szerez

 • Béketárgyalásokon felhasználják a küldöttek Teleki „vörös-térképét”

 • 1905-ben lett először az országgyűlés tagja

 • Tanácsköztársaság alatt: Anti Bolsevista Comité tagja

 • Simonyi-Semadam-kormány külügyminisztere

 • 1920. július 19-én miniszterelnökké nevezi ki Horthy

 • Gazdaság: Válság/Trianon/Háborús kimerülés következménye:

  • erdélyi és északi ipari központok kiesnek

  • 1920-ban földosztás Nagyatádi Szabó István kisgazda politikus javaslatára: túl kicsi (3-4 holdas) parcellákat adnak

 • Belpolitikai konszolidáció: Teleki idején kezdődött

 • 1920. numerus clausus (jelentése: zárt szám): az egyetemekre a zsidókat az országos számarányuknak megfelelően lehetett csak felvenni

 • 1921: első királypuccs sikertelen, Teleki legitimista ezért lemond

 • 1926-tól a felsőház tagja

 • 1939-41: újra miniszterelnök

 • ápr. 11.: Magyarország kilép a Népszövetségből

 • május 5.: II. zsidótörvény bevezetése:

  • már faji alapon különböztette meg a zsidókat a nem zsidóktól

  • tiltotta a házasságot és a nemi kapcsolatot a zsidók és nem zsidók között

 • szept. 1.: második világháború kezdete Teleki: fegyveres semlegesség politikája

    • 1940:

     • aug. 30.: a második bécsi döntés értelmében visszacsatolják Erdélyt

     • nov. 20 csatlakozunk a háromhatalmi egyezményhez

     • dec. 12.: Magyarország és Jugoszlávia örök barátsági szerződést köt

      • 1941:

       • tavasz: németellenes puccs Jugoszláviában

       • Hitler Magyarország segítségét kéri a Jugoszlávia elleni háborúhoz, de ez szövetséges hadüzenetet vonna maga után

       • ápr. 3.: Teleki öngyilkos lesz

Bethlen István (1874-1946):

 • erdélyi családból származik

 • 1901-től képviselő (Szabadelvű Párt)

 • Antibolsevista Comité vezetője

 • 1921-31 miniszterelnök

 • 4 kérdés megoldása szükséges:

  • egységes kormánypárt létrehozása

  • MSZDP-vel való viszony rendezése

  • királykérdés megoldása

  • jobboldali radikalizmussal való leszámolás

 • 1921. okt. 20.: 2. királypuccs (IV. Károly) kisanatant megalakul, IV. Károly Madeirára menekül, 1922-ben meghal

 • 1921. december:

  • Bethlen-Peyer paktum:

 • Peyer Károly: a szociáldemokraták vezetője

 • Bethlen felajánlotta, hogy legálisan működhet a szocdem párt, ha a közalkalmazottak és a vasutasok körében nem szervezkedik

  • 1922-ben Magyarország belép a Népszövetségbe

   • 1924:

    • 250 millió aranykorona népszövetségi kölcsön

    • megalakul az MNB

   • 1927:

    • pengő bevezetése

    • magyar-olasz barátsági szerződés

  • 1926: felsőházi törvény: a parlament újra kétkamarás (1918. okt. 16-án szűnt meg a kétkamarás rendszer)

  • A Felsőház arisztokratákból, magas egyházi és világi tisztviselőkből állt

  • Kétszer visszaküldhette az Alsóháznak a törvényjavaslatokat megvitatásra

 • Gazdasági konszolidáció:

  • első világháború és a forradalmak után a politikai problémáknál fontosabb

  • Monarchia gazdasági rendszere darabokban

  • exportlehetőséget kell keresni

  • koncepció:

   • protekcionizmus

   • importkorlátozás

 • Gazdasági válság és a kormány bukása

  • 1929. New York- hitelválság

  • 1931-ben begyűrűzik Magyarországra is

  • Mezőgazdasági árak zuhannakagrárolló

  • Ipari termelés negyedével esik vissza

  • Nő a munkanélküliség

  • bankzárlat

     • Nem tudja felszámolni a válságot1931. aug. 18.: Bethlen lemond

     • Továbbra is befolyásos politikus marad

     • 1946-ban Moszkvában hal meg

Kádár János (1912-89)

 • Pályája eleje:

 • 1930-tól az illegális Kommunista Ifjúmunkások Magyarországi Szövetségének tagja, majd titkára

 • 1933. KIMSZ egyik gyűlésén letartóztatják

   • 2 év fogházra ítélik

   • megismerkedik Rákosi Mátyással

 • 1948-50: belügyminiszter

 • Kádár szerepe az ’56-os forradalomban:

  • november 4-én megalapuló Forradalmi Munkás-Paraszt kormány miniszterelnöke

  • majd Ő vezeti a megtorlásokat

    • 1963-ig kemény diktatúra

  • az 1956-os forradalom megtorlása

    • 1956-89: Kádár az MSZMP főtitkára

    • 1957-től perek

   • 1958. június 16. : Nagy Imre, Maléter Pál kivégzése

 • 1963-tól puha diktatúra:

 • 1963: az 1956-ban elítéltek zömét szabadon engedik

 • Elvetette a Rákosi féle személyi kultusz kialakítását, mert a szovjet vezetés nem venné jó néven

 • Kádár as folk= úgy él mint a nép és betemetteti az úszómedencéjét

 • Külföldi elnevezés: „gulyáskommunizmus” vagy „fridzsider-szocializmus”

 • Magyarország a „legvidámabb barakk”: a lehetőségekhez képest a legjobb életszínvonalat nyújtotta a szocialista tömbön belül

 • Bőséges és folyamatos áruellátás, viszonylagos szabadság

 • gazdaság:

 • 1959-61: mezőgazdaság kollektivizálása, téeszesítés,

 • gazdasági konszolidáció: kollektivizálást új erővel folytatták, 1958-59

 • 1968: új gazdasági mechanizmus

 • racionalizálták a tervgazdálkodást (aminőség és a hatékonyság fontosabbá vált)

 • háztáji gazdaságok engedélyezése

 • a fogyasztást modernizálni akarták: fizetőképes keresletet hoztak létre, kapni lehetett jobb minőségű tartós fogyasztási cikkeket

 • 1970-es években könnyű hitelhez jutni, de a későbbi visszafizetés nehézkes, mert a hiteleket nem modernizálásra, hanem a jólét fenntartására használták

 • Eladósodottságúj hitelezőt kell keresni

 • 1981-ben Magyarország csatlakozik a Nemzetközi Valutaalaphoz és a Világbankhoz

 • Kádár-kor bukásának okai:

  • 1973-as majd az1979-es olajválság, gazdaságilag megrengeti a keleti blokkotgazdasági válság

  • Gorbacsov 1985-től: peresztrojka, glasznoszty

  • 1970-es évek végétől komoly politikai ellenzék alakul ki (MDF, SZDSZ)

  • 1988-ban megfosztották első titkári címétől, helyét Grósz Károly vette át

  • 1989: Kádár halála

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük