Eredmény(ek) 3 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Politikai életpályák a XX. századi Magyarországon (Bethlen István, Teleki Pál és Kádár János)

gr. Teleki Pál (1879-1941): erdélyi családból származik konzervatív politikus földrajztudósként hírnevet szerez Béketárgyalásokon felhasználják a küldöttek Teleki „vörös-térképét” 1905-ben lett először az országgyűlés tagja Tanácsköztársaság alatt: Anti Bolsevista Comité tagja Simonyi-Semadam-kormány külügyminisztere 1920. július 19-én miniszterelnökké nevezi ki Horthy Gazdaság: Válság/Trianon/Háborús kimerülés következménye: erdélyi és északi ipari központok kiesnek 1920-ban földosztás Nagyatádi Szabó István kisgazda …

Történelem érettségi

A kommunista diktatúra kiépülése Magyarországon

Az egypártrendszer megszületése, a sztálini modell intézményei A II. világháború végén az ország megszabadult a németektől, ám a Vörös Hadsereg jelenléte egy új politikai berendezkedést vetített előre. Az a Magyar Kommunista Párt (MKP), amely a Horthy-korszakban legalizálni próbálta törekvéseit, most a Vörös Hadsereg (VH), illetve a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) jelenlétében aktivizálódott, és a Magyar …

Történelem érettségi

Életmód a Kádár-korban

Az 1956-os forradalom leverésével, szovjet katonai és politikai támogatással hatalomra jutott Kádár János több mint három évtizedes rendszere (1956-88/89) nem alkotott egységes időszakot, különböző szakaszait erősen befolyásolták a hazai és a nemzetközi politikai változások. A forradalmat követően az ún. „kemény diktatúrával” (megtorlás, erőszakszervezetek, nemzetközi kapcsolatok újraszervezése) kezdte meg hatalmának kiépítését. 1962-ben, a téeszesítés befejezése és …