Eredmény(ek) 56 mutatása
Földrajz érettségi

Szerkezeti mozgások: gyűrődés, vetődés, kapcsolatuk a rög-és lánchegységekkel (a hegységrendszerek bemutatása)

Kőzetlemezek találkozásakor gyűrődés és vetődés következhet be Gyűrődés: A közeledő kőzetlemezek képlékeny rétegei az oldalirányú nyomás miatt kiemelkednek, redők jönnek létre – a redő kimagasló része a boltozat, és a mélyedés a teknő A két oldalirányú nyomás eltérő erejű lehetnek Ha az oldalirányú nyomás a két irányból közel egyenlő, állóredő, ha az egyik oldalon nagyobb …

Földrajz érettségi

A kőzetlemezek felépítése, a lemezmozgások típusai, következményei

A kőzetburok nem merev, mozdulatlan héj, hanem egymáshoz képest elmozduló kőzetlemezekből áll A föld felszínét hét nagy kőzetlemezre osztjuk (lásd atlasz): Észak-amerikai,, Dél-amerikai, Eurázsiai, Afrikai, Indo-ausztráliai, Pacifikus, Antarktiszi. Ezeken kívül számos kisebb lemez is van, ilyen például a Dél-Amerika nyugati partjainál található Nazca-lemez. Néhány csak óceáni területen, többségük viszont részben óceáni, részben szárazföldi területen találhatóak …

Földrajz érettségi

A szárazföldek felszínformái (ősmasszívumok, síkságok)

a földrészek, azaz kontinensek, minden oldalról tengerrel határolt, nagy kiterjedésű szárazulatok földtani értelemben csak azokat a szárazulatokat nevezzük földrészeknek, amelyek önálló ősi maggal, ősfölddel (ősmasszívummal) rendelkeznek ehhez az ősi kéregmaghoz forrtak hozzá a későbbiekben a hegységek Ősmasszívumok: a Föld legősibb kéregdarabjaiból és a hozzájuk forrt ős-és előidei hegységek lepusztult maradványaiból állnak az ősmasszívum szerkezeti fogalom, …

Földrajz érettségi

A vulkánok csoportosítása kitörési mód, anyag és előfordulás szerint, a rétegvulkán felépítése és működése

A vulkánok vagy tűzhányók a Föld felszínének olyan hasadékai, amelyeken a felszínre jut a magma, az asztenoszféra izzó kőzetolvadéka A vulkáni tevékenység általában a lemezhatárokhoz kötődik A vulkáni működés jellege a magma kémiai összetételétől és gáztartalmától függ A magma nem minden esetben éri el a felszínt, hanem még a felszín alatt kőzetté szilárdulhat, ezt nevezzük …

Földrajz érettségi

A Naprendszer felépítése, a nagybolygók közös és egyedi tulajdonságai

A Naprendszer a Tejútrendszer azon tartománya, melyen belül a Nap gravitációs hatása érvényesül Sugara nagyjából 2 fényév Részei: Nap, bolygók, kisbolygók, üstökösök, meteorok, bolygóközi anyag stb. A bolygók saját fénnyel NEM rendelkező égitestek, ti. Pusztán csillaguk fényét verik vissza (jelen esetben a Napét) Valamennyi bolygó forog tengelye körül és kering csillaga körül A nagybolyók két …

Földrajz érettségi

A világegyetem felépítése. A Nap mint csillag, a nap sugárzása

A világegyetem, latinosan univerzum csillagászati fogalom, mely minden létező összességét, a minket körbevevő kozmikus környezetet jelenti A világegyetem sok (100-800) milliárdnyi csillagrendszerből ((extra)galaxis) áll, ezek egyike a Tejútrendszer, melyben csupán az egyik csillag a Nap. A legközelebbi hasonló extragalaxis az Androméda-köd. A világegyetem nagyjából 15 milliárd évvel ezelőtt, az úgynevezett ősrobbanás során jött létre, azóta …