Földrajz érettségi

A Naprendszer felépítése, a nagybolygók közös és egyedi tulajdonságai

 • A Naprendszer a Tejútrendszer azon tartománya, melyen belül a Nap gravitációs hatása érvényesül

 • Sugara nagyjából 2 fényév

 • Részei: Nap, bolygók, kisbolygók, üstökösök, meteorok, bolygóközi anyag stb.

 • A bolygók saját fénnyel NEM rendelkező égitestek, ti. Pusztán csillaguk fényét verik vissza (jelen esetben a Napét)

 • Valamennyi bolygó forog tengelye körül és kering csillaga körül

 • A nagybolyók két jól elkülöníthető csoportot alkotnak:

 1. Föld típusú kőzetbolygók (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars): keringési idejük a Naptól való kisebb távolság miatt rövidebb, tömegük alacsonyabb, sűrűségük nagyobb a gázbolygókénál. A négy Föld típusú bolygó különböző arányban, de csaknem egészében kőzetekből épül föl.

 1. Jupiter típusú gázóriások (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz): keringési idejük a Naptól való nagyobb távolság miatt hosszabb a kőzetbolygóéknál. Fő összetevőjük a hidrogén és hélium.

 • A nyolc nagybolygó többségét mellékbolygók (holdak) kísérik

 • Newton alapján: azért a bolygók keringenek a Nap körül, mert a csillagunk tömege nagyobb, mint az egyes bolygóké

 • A bolygók mozgástörvényei Kepler alapján:

 1. minden bolygó olyan ellipszis alakú pályán kering, melynek egyik gyújtópontjában a Nap helyezkedik el

 1. a bolygók napközelben gyorsabban, naptávolban lassabban haladnak átlagos sebességükhöz viszonyítva

 1. a bolygók keringési idejét naptól való távolságuk határozza meg, mint ahogy már kifejtettem

Az egyes bolygók egyedi tulajdonságai:

 • Merkúr: számos kráter látható felszínén, gyakorlatilag nincs légköre

 • Vénusz: vastag, áthatolhatatlan felhőréteg, erős üvegházhatás, népies neve Esthajnalcsillag

 • Mars: kanyargós völgyek, U keresztmetszetű (a gleccserekhez hasonló) völgyek, pólusain fehér sarki sapka, légköre szén-dioxidból áll. Felszínén található a Naprendszer legmagasabb hegye. A 27 km magas Mons Olympus

 • Jupiter: a legnagyobb bolygó, tömege két és félszer nagyobb a többi együttes tömegénél, összetétele a Napéhoz hasonló. A légkör és felszín határán csupán a sűrűség változik meg. Legnagyobb légköri örvénye a Nagy Vörös Folt.

 • Szaturnusz: gyűrűrendszeréről ismert, melyet apró jég-és kődarabok alkotnak

 • Uránusz: tengelyforgása különösen gyors, légkörének fő összetevői a hidrogén és hélium

 • Neptunusz: az Uránuszhoz hasonló felépítésű, nagy sebességű szelek és légörvények jellemzik

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük