Társadalomismeret érettségi

A család fogalma és szerepe napjainkban, családtípusok jellemzői

 1. A család

  • a család fogalma

    • olyan együtt élő kis csoport, melynek tagjait házassági kapcsolat vagy leszármzás (vérségi kapcsolat vagy örökbefogadás) köti össze

    • az emberré válással egyidős

    • a forma történetileg változik

  • a család létrejötte: házasság / élettársi kapcsolat / együttélés

    • házasság:

      • jogilag: egy féri és egy nő a jogszabályoknak megfelelően házastársi kapcsolatot létesít anyakönyvvezető előtt

      • szociológiailag: nem kell jogi aktus, papír egy férfi és egy nő tartós együttélése = élettársi kapcsolat

      • zsidó-keresztény fogalom: a család célja a reprodukció

      • típusai:

       • monogámia

       • poligámia

        • poliandria = többférjűség Tibet környéke, nomád népek

        • poligímia = többnejűség iszlám: 4 feleség, Mormon vallás

       • csoportházasság: törzsi társadalmakban

       • egynemű házasság homoszexualitás

        • szexuális irányultság: ennek a megítélése a történelemben változó pl. antik görög világ: szex ≠ házasság; szexualitás = szépség

        • jogi elfogadás: lehetővé teszi az egyneműek együttlétét

        • együttélés — ma Magyarországon

        • házasság — Nyugat-Európában és az USA egyes államaiban legális

        • gyerekvállalás

     • válás: a polgári társadalom létrejötte óta legális

  • a család funkciói

    • állandó funkciók:

      • reprodukció gyerekvállalás szocializálás, a társadalom értékrendszerének átadása

      • pszichés és jogi támogatás, biztonság nyújtása

    • változó funkciók

      • termelői egység (régebben, ma már nem jellemző)

      • fogyasztói egység (a polgári társadalom létrejötte óta)

  • a család típusai

    • történeti típusok

      • nagycsalád = több generáció együttélése

       • pl. magyar paraszti család a fiúgyermek házastársai is — palóc vidéken 1948-ig

       • az ipari forradalom előtt ez általános

       • előnyei: munkamegosztás a paraszti világban pl. középkor: a céhek működtetése a család feladata

       • család = háztartás

      • kiscsalád = nukleáris család (= a legkisebb egység)

       • az ipari forradalom után gyárak jönnek létre létrejön a munkásosztály a család már nem termelési egység

       • a polgári társadalomban a nő kiszorul a gazdasági szerepből a férj az eltartó, a feleség az eltartott

    • mai családtípusok létrejöttük oka a gazdasági és társadalmi átalakulás, értékrendek változása válások gyakorivá válása

      • egyszülős család

      • mozaik-/patchworkcsalád

  • nemi szerepek a családban

   • alapja: biológiai különbségek

   • elsajátítás, befolyásoló tényezők:

    • család nemi szerepekre való szocializáció

    • külső társadalmi elvárások — pl. öltözködés, vita a játékokon, stb.

    • iskolai nevelés

2. A család szerepe napjainkban

  • gyermeknevelés és szocializáció

   • szocializáció: azoknak a normáknak, értékeknek, hagyományoknak, attitűdöknek az elsajátítása, amelyek az adott kultúrában, környezetben használatosak

    • színterei:

     • család elsődleges, legfontosabb

     • az intézményi nevelés szervezetei — pl. iskola

     • a társadalom szeletei — pl. iskola, korosztály, baráti kör, stb.

    • a nevelés

     • kérdések: nevelés vagy öröklődés? van-e jó és rossz nevelés?

     • a családi nevelés (problémái)

      • szocializációs funkciókat lát el

       • gondozás, biztonságnyújtás

       • interakciós tér nyújtása

       • modellnyújtás

       • a kommunikáció rendjének megalapozása

     • a nevelés szintjei

      • primer és szekunder szint

      • az utánzás szerepe

      • egy megbízható személy állandó jelenléte anya-gyerek kapcsolat hospitalizáció (anya nélkül a gyerek befeléforduló)

    • a szocializáció terei

     • társadalmi szerepek elsajátítása: nemi, háztartási, szülői

     • kulturális tőke

     • konfliktuskezelés, fruszráció feloldása, stb.

     • nyelvi szocializáció

      • Brenstein: nyelvi készségek vizsgálata 6 éves korban

       • zárt kód: szituációhoz, helyzethez kötött — utasítások alapján alsóbb osztályok

       • nyitott kód: elvont kifejezésmódok alkalmazása, elvonatkoztatás a szituációtól középosztály

       • a nyelvi kód tükrözi a gondolkodás összetettségét a zárt kóddal rendelkezők hátrányban a különbségek (pl. társadalmi) megsokszorozódnak

     • a családi légkör lehet…

      • meleg és engedékeny

      • hideg és engedékeny

      • meleg és korlátozó

      • hideg és korlátozó

3. A család megítélése napjainkban

  • válságban van-e a család?

   • igen:

    • a reprodukció csökken kevés a gyermek (széles társadalmi probléma)

    • sok a válás elvész a biztonság

    • elmagányosodás az állam visszautalja a családokhoz az idősek eltartását

    • értékrendváltozás

    • fogyasztói társadalom szétzilálja a család fogyasztói egységét

   • nem:

    • válság nincs, csak változás csak félünk a változástól

    • rosszul definiáljuk a család fogalmát igaz-e a hagyományos család definíciója ma is?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük