Eredmény(ek) 3 mutatása
Társadalomismeret érettségi

A család fogalma és szerepe napjainkban, családtípusok jellemzői

A család a család fogalma olyan együtt élő kis csoport, melynek tagjait házassági kapcsolat vagy leszármzás (vérségi kapcsolat vagy örökbefogadás) köti össze az emberré válással egyidős a forma történetileg változik a család létrejötte: házasság / élettársi kapcsolat / együttélés házasság: jogilag: egy féri és egy nő a jogszabályoknak megfelelően házastársi kapcsolatot létesít anyakönyvvezető előtt szociológiailag: …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a család működési zavarait, a családi krízisek leggyakoribb okait. A családsegítés feladatait, módszereit és lehetőségeit a problémamegoldásban.

A CSALÁDI ÉLETCIKLUSOK A családi életciklusok a család fejlődését kísérik nyomon, az új család keletkezésétől (párválasztás) az életút végéig. Amikor családi életciklusról beszélünk, nemcsak az egyént tartjuk szem előtt, de a vele vérségi kapcsolatban álló (szülői, gyermeki) generáció élethelyzetét is. A generációk összefüggésében a következő családi életciklusokról beszélhetünk: 1. Újonnan házasodott pár családja Az előző …

Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a család és életmód fogalmát, a család funkcióit, szerepét az emberi, társadalmi kapcsolatokban.

A család fogalma: A család elsődleges, társas kiscsoport. Életünk legmeghatározóbb közege, legfontosabb kiscsoportja. Itt formálódik személyiségünk, önazonosságunk, önmagunkhoz és a világhoz való viszonyunk. A gyermekkori szocializációban kiemelkedő szerepe van a családi, rokonsági és kortárscsoportbeli kapcsolatoknak, a lakóhelyi környezetnek, az óvodának, iskolának. A szocializáció egy hosszú folyamat, amely szűkebb értelemben a születéstől a felnőtté válásig tart, …