Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a családtámogatás rendszerét, a családtámogatás körébe tartozó ellátásokat és az egyes ellátások rövid tartalmát.

Családtámogatási ellátások

Milyen családtámogatási ellátási formák léteznek?

a családi pótlék;

a gyermekgondozási támogatás;

az anyasági támogatás.

Családi pótlék:

A gyermek nevelési, iskoláztatási költségeihez az állam havi rendszerességgel járó családi pótlékot nyújt.

Gyermekgondozási támogatás:

A gyermeket gondozó szülő ellátása, amelynek két formája van:

a gyermekgondozási segély;

a gyermeknevelési támogatás

Anyasági támogatás:

Egyszeri pénzbeli juttatás, a szüléshez kapcsolódó kiadások fedezésére.

Mely szerv állapítja meg és folyósítja a családtámogatási ellátásokat?

a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága

A gyermeknevelési támogatás, és a nagyszülői gyermekgondozási segély megállapítása és folyósítása a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságának hatáskörébe tartozik.

Melyek a munkaviszonyban álló szülőt megillető főbb ellátások, kedvezmények?

táppénz

gyermekápolási táppénz

terhességi-gyermekágyi segély;

gyermekgondozási díj

gyermek után járó szabadság és pótszabadság.

az apát megillető munkaidő kedvezmény

Melyek a gyermek neveléséhez kapcsolódó egyéb ellátások?

a személyi jövedelemadót csökkentő kedvezmény; ( három vagy több gyermeket nevelő család esetén vehető igénybe )

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás

gyermektartásdíj megelőlegezése

étkezési térítési díjkedvezmény

ingyenes tankönyvellátás

életkezdési támogatás

Családi pótlék

A családi pótlék olyan pénzbeli családtámogatási ellátás, amelyet az állam a gyermekek nevelési és iskoláztatási költségeihez havi rendszerességgel biztosít.

Családi pótlékra jogosult Magyarországon a minden magyar állampolgár (vér szerinti szülő, örökbe fogadó szülő, nevelőszülő, gyám…), akinek gyermeke általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytat, annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.

A Magyarország területén működő szociális intézményben elhelyezett gyermek esetén a szociális intézmény vezetője jogosult a családi pótlékra.

A családi pótlékra saját jogán jogosult:

♦ a 18. életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, feltéve, hogy utána 18. életévének betöltéséig magasabb összegű családi pótlékot folyósítottak;

♦ általános iskolai, középiskolai, szakiskolai tanulmányokat folytató nagykorú személy annak a tanévnek a végéig, amelynek időtartama alatt betölti a 23. életévét.

Életkori feltételek

A közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után annak a tanévnek a végéig folyósítják az ellátást, amelynek időtartama alatt a tanuló betölti a 23. életévét.

A családi pótlék összege

A családi pótlék összegének emeléséről az országgyűlésnek legalább évente egy alkalommal döntenie kell. Az összeg mértéke attól is függ, hogy hány gyermeket nevel a család, ill. a gyermek tartósan beteg, ill. fogyatékos.

A családi pótlék igénylését formanyomtatványon kell megtenni, melyhez csatolni kell a megfelelő igazolásokat, jogosultságokat. A folyósításról igényelbíráló szerv gondoskodik.

Gyermekgondozási segély (GYES)

Jogosultság

♦ A szülő, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt gyermek 3. életévének betöltéséig.

♦ Ikergyermek esetén a tankötelessé válás évének végéig. Amennyiben ikergyermek esetén a tankötelesség válás éve nem egyezik meg, úgy az ellátást a legkésőbb tankötelessé váló gyermek tankötelessé válása évének végéig folyósítják.

♦ A nagyszülő a szülő jogán.

♦ Ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, a gyermek 10. életévének betöltéséig.

A szülő a gyermek másfél éves koráig kereső tevékenységet nem folytathat. Ezután a GYES teljes összegének folyósítása mellett napi 4 órát meg nem haladó időtartamban dolgozhat, vagy időbeli korlátozás nélkül, ha a munkavégzés otthon történik.

Igénylés

A gyermekgondozási segélyre vonatkozó igényt formanyomtatványon kell benyújtani. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetén, ha családi pótlékot még nem igényeltek, csatolni kell a magasabb összegű családi pótlékra jogosító orvosi igazolást.

gyermekgondozási díjra :GYED jogosult:

a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését – a gyermeket szülő anya esetén a szülést – megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeket saját háztartásában neveli

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük