Társadalomismeret érettségi

A gazdasági növekedés és a környezetkárosítás összefüggései, a károkozás leküzdésének módjai

 1. A gazdasági növekedés jellemzői és általános következményei

  • jellemzők

    • technológiai kötöttség

      • a technológia válik az uralkodó módszerré a szükségletek kielégítésére

      • egyszerű, hatékony, sokrétű

      • mire a hátrányai kiderültek, már elterjedt, beágyazódott, érdekek kötődnek hozzá

    • pazarló fogyasztás

      • a gazdasági fellendülés tömegfogyasztás emelkedő életszínvonal pazarló fogyasztás

      • rossz minőségű, rövid használatra készített, eldobható termékek

      • lerövidül az idő, ami alatt a nyersanyagból szemét lesz

      • ma már az átlagos réteg is megengedheti magának a pazarlást

    • növekedési kényszer

      • a gazdasági növekedés a társadalmi célok megvalósulásának alapvető feltétele

      • a társadalom ki van szolgáltatva a növekedési kényszernek

      • a folyamatos

      • fejlődés csak a fogyasztás kiterejedésével tartható fenn

  • következmények

    • a Föld lakossága 1900 óta több, mint háromszorosára nőtt

    • a termelés egyre gyorsabb ütemben bővül — pl. az ipari termelés ötvenszeresére bővült

    • a gazdaság növekedése határozza meg a társadalom fejlődésé a társdalom működése elsősorban gazdasági céloknak van alárendelve

    • általános népességnövekedés kényszer a gazdasági teljesítmény növelése, a termelés fogozása a gazdasági növekedés elkerülhetetlen

 1. A gazdasági növekedés által okozott globális, környezetkárosító problémák

  • túlnépesedés, szegénység, éhezés

    • népességnövekedés nőnek az életszínvonal emelkedésére irányuló igények nőnek a társadalmi különbségek

    • fokozódó strukturális munkanélküliség társadalmi, politikai, ökológiai instabilitás

  • lassuló élelmiszer-termelés, talajszennyezés

    • csökkenő fakitermelés — a kitermelés mértéke meghaladja a megújulás, telepítés ütemét

    • talajszennyezés termőföldek tönkremenetele

    • mezőgazdasági visszaesés — főleg a fejletlen régiókban — a népességnövekedés itt pont fejlődést igényelne

    • világszerte megtorpanás a művelhető területek terjeszkedésére

    • lelassult az öntözött területek növekedése és a műtrágyafelhasználás

    • lég- és vízszennyezés, árvizek, elsivatagosodás romlik a természeti erőforrások minősége

  • az édesvízkészletek szűkössége, szennyezettsége

    • a világ vízigénye gyorsabban nő, mint a népesség

    • a készlet szűkösségének okai: túlhasználat, szennezettség, süllyedő talajvíz

    • a vízkészlet átcsoportosístása kiélezi az ellenétet a víz kettős szerepében

      • nyersanyag gazdasági célokra →← életfenntartás

a gazdasági növekedés vízfelhasználás miatt kevesebb víz jut az ökoszisztéma fenntartására

  • a biológiai változatosság veszélyeztetettsége

    • esőerdők kiirtása élővilág pusztítása, fák kiirtása — a fotoszintézis hiánya környezetszennyezés

    • az élőhely területének csökkentése az élő fajok száma csökken

    • a fajok sokfélesége, az élőlények génállománya pótolhatatlan kipusztulásuk után elvész a lehetőség ezek felhasználására

    • ha nincs biológiai változatosság nincs szelekció nem válogatódnak ki az alkalmazkodni képes élőlények

  • a változó légkör káros következményei

    • az üvegházhatású gázok mennyiségének növekedés klímaváltozás, globális felmelegedés

jéghegyolvadás tengerszintemelkedés

veszélyeztetett partvidékek

csapadékcsökkenés

növekvő öntözési igény csökenő termőterület

az ökoszisztéma veszélyeztettsége

  • a hulladékmennyiség növekedése és veszélyessége

    • e-hulladékok nem megfelelő lerakás / újrahasznosítás veszélyes gázok kibocsátása, nem lebomló anyagok az ökoszisztéma veszélyeztetése

    • pl. hűtőberendezések — freonkibocsátás az ózonréteg rombolása

  • a nem megújuló természeti erőforrások kimerülése

    • az energia fontos — mind a gazdálkodás, mind a globális környezetre gyakorolt hatása miatt

    • fosszilis energiahordozók —kőszén, kőolaj feldolgozásuk és kibocsátásuk szennyező hatású — pl. autók, repülők szén-dioxid kibocsátása

    • egyenlőtlen elosztás, olajfüggőség az olajtermelő országok gazdasági és politikai instabilitása

    • a megújuló energiaforrások egyelőre nem vették át a vezető szerepet — még nem elég hatékonyak / drágák — pl. szélkerék, elektromos autó

  • az emberiség veszélyeztetett egészségi állapota

    • a gazdasági fejlettségből adódó környezetszennyezés veszélyezteti az emberiség egészségi állapotát

    • légszennyezés — a nagyvárosi szmog

    • táplálékszennyezés — nem, vagy lassan lebomló szerves anyagok, GMO-k

    • modern élelmezés — tartósítószerek korlátozzák a fontos ásványi anyagok felszívódását a szervezetben

 1. A károkozás leküzdésének módjai

  • az ökológiai lábnyom csökkentése

    • ökológiai lábnyom = a popouláció egy bizonyos része (személy/ország) által önmaga fenntartására felhasznált ivóvíz, termőföld, tengervíz (természeti erőforrások) mennyisége

    • megmutatja a társadalom és az egyes ember környezetre gyakorolt hatását

    • egy ember ökológiai lábnyoma hat részből áll

      • az a terület, amelyen a táplálkozásához szükséges gabona megtermelhető

      • annak a legelőnek a nagysága, amely az általa elfogyasztott hús előállításához nélkülőzhetetlen

      • a fa- és papírfogyasztásának megfelelő nagyságú erdőterület

      • a tengeri élőlények fogyasztásának és a vízfelhasználásának megfelelő tengerterület

      • a lakhatáshoz szükséges földterület

      • az egyéni energiafogyasztással arányos mennyiségű szén-dioxid megkötéséhez szükséges erdőterület

    • ha egyenlően osztozna a föld lakossága, kevesbb, mint 2 hektár jutna minen emberre a Földön

      • átlagos lábnyom = 1,8 hektár/fő

      • legnagyobb lábnyom = USA, Egyesült Arab Emírségek, Kanada lakossága — kb. 9 hektár/fő

      • legkisebb lábnyom = Mozambik, Bangladesh, Nepál — kb. 0,5 hektár/fő

      • Magyarország lábnyoma átlagosan = 3,7 hektár/fő

    • ökológiai hiány = az ökológiai lábnyom és az eltartóképesség különbsége pazarló életmód a probléma a jövő nemzedékeire hárul

    • jelenleg az 1 év alatt elhasznált erőforrások megújítására az ökoszisztémának 1,5 évre van szüksége

    • ENSZ-előrejelzések

      • 1990 és 2030 között a Föld lakosságának száma 3,7 milliárddal nő

      • az élelmiszerhiány megduplázódik

      • az ipari termelés és energiafelhasználás megháromszorozódik

      • a 2030-as évekre az emberiség fenntartására két Föld bolygó ökológiai kapacitására lenne szükség

  • környezetbarát magatartásforma kialakítása — fenntartható fejlődés

    • termelési oldalról

      • környezetkímélő technológiák és megoldások

      • méltányos kereskedelem

      • szabályozás

        • normatív szabályozás (közvetlen) — műszaki paraméterek, szabványosítás, a szennyezés szabályzása, szigorú engedélyeztetési eljárás szankcionálás

        • gazdasági szabályozás (közvetett) — adók, támogatások

    • fogyasztói oldalról

      • környezetkímélő gazdaságból származó termékek előtérbe helyezése

      • újrahasznosítás

      • víztakarékosság — pl. fürdő helyett zuhany

      • energiatakarékosság — pl. izzók, természetes fény

    • lakóhelyek szempontjából

      • tudatos várostervezés

      • fejlett, racionális közlekedési infrastruktúra

      • energiahatékony passzív házak

      • elekrtomos járművek fejlesztése

      • kerékpárhasználat

      • szmogriadós intézkedések — pl. páros-páratlan rendszámú autók engedélyezése felváltva

    • össztársadalmi szempontból

      • ökológiai szempontú adóreformok

      • racionális népességpolitika

      • támogatások, ösztönzők

az globális problémák kezeléséért minden ember személyesen is felelős a saját országában, lakóhelyén és szűkebb környezetében jelmondat: “Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük