Történelem érettségi

Hitler politikája

Weimari öztársaság

1918 november 9.-én II. Vilmos lemond: császárság -> köztársaság

A köztársaság irányítói szövetségre lépnek (polgári demokrata erők) a Szociál Demokrata erőkkel

1919 Január: Alkotmányozó Nemzetgyűlést szerveznek Weimarban, lerakják a német alkotmány alapjait: tartalmazza

– Kancellár: a kormányfő (miniszter elnök)

– Birodalmi gyűlés: Reichstag, közvetlen titkos választásokkal választják meg

– Köztársaásgi elnök: az államfő, ő a hadsereg irányítója, ő nevezi ki a kancellárt, ő írja ki a választásokat, 7 évre választják meg.

Megjelennek a szélsőséges pártok

Szélső bal: Kommunista erők, Spartacus szövetség (Polgári erőkkel ellentétes céllal) céljuk a hatalom átvétel

Szélső jobb: 1919 fasiszta szélső jobboladali erők alakulnak meg, kihasználják a tömeg elégedetlenségét és ezzel a tömeget maguk mellé állítják

1919 Knepp puccs: Bajorországban, Münchenben, Adolf Hitler egy szélső jobboldali csoport élén áll

1923 Sörpuccs, a cél a hatalom átvétel, azonban ez meghiúsul, ezért börtönbe zárják, itt megirja a Mein Kampfot Hitler, ez zociális és nemzeti demagógiát hirdet.

A nép minden rétegét igéretekkel látja el: munkásosztálynak munkát, nagytőkések megfékezését

A tőkéseknek szakszervezetek és a munkások megfékezését.

A parasztoknak földet ígér, a németeknek pedig a háborús sérelmek orvoslását tűzi ki célul.

Élettér elmélet: célul tűzi ki a németországtól keletre lévő területek megszerzését, ezeken a területeken ígér földet a parasztoknak

Fajelmélet: A német nép felsőbbrendű faj, árja nép, a többi fölött áll. A többi nép a németek alárendeltjei, a zsidóságot külön veszi, mert minden bajok okozójának a zsidóságot tartja, és a zsidóság ellen antiszemitizmust hirdet

1925 ig Weimari köztársaság a virágkorát éli, nem tudák a hatalmat megragadni a szélsőséges erők

Weimari köztársaság válsága: 1929 A világgazdasági válság megjelent németországban is (túltermelési válság és munka nélküliség) ez a válság a politikai életre is kihat. Felbomlik a Polgári erőknek a Szociál demokratákkal alkotott politikai szövetsége és egyre növekszik a Náci párt létszáma

1932 Nácik -> 37% (kommunista 14%)

A választások után Hindeburg a köztárasásgi elnök, ő Hitlert 1933 Jan 30. án nevezi ki kancellárrá, 1933 február 27.-én leégett a Reichstag, ezt a kommunistákra fogják a nácik

A náci hatalom átvétel

Hitler 1933.-ban Koalíciós kormányt hoz létre, de ebben a koalícióban többen vannak a konzervatív jobboldali politikusok

A jobboldali politikusok biznak abban hogy Hitlert féken tudják tartani, Hitler a korány élén hozzákezd a demokratikus keretek lebontásához

Új választásokat írnak ki, és már a választások előtt gátlástalan eszközökhöz folyamodik a választási eredmények befolyásolására

Ellenfeleivel megprobál leszámolni (Reichstag -> kommunisták, kommunista vezetők bebörtönzése)

Megtartja a választásokat: A náci párt 44% ér el, de Hitlernek 50% kell

Új koalició: Felhatalmazási törvényt fogalmaz meg: Lehetővé teszi a kancellárnak a rendeleti úton való kormányzást, így irányítja az országot

  1. 1933 Július Németországban 1 párt működhet, ez a náci párt A többi t megszűntetik (Náci párt NSDAP Nmezeti socialista Német Munkás Párt), megkezdik az emberek életének az átlakaítását

A náci párt hatalmát az SA biztosítja (félkatonai szervezet, Hitler 20as évekbe hozta létre, élén Ernst Rohm áll)

Szembe kerülnek Hitlerrel, az igéreteket követleik, Hitler ezeket nem akarja betartani, ezért az SA-t és Ernst Rohm ot eltávolitja, létrehozza az SS-t és a Gestapot

SA megsemmisítése: 1934 Jún 29-30 Hosszú kések éjszakája, leszámolnak a SA vezetőkkel,

1934 Augusztus 4.é-n meghal Hindenburg, ekkor hitler magát teszi meg az ország vezetőjeként, a Fürher lesz. Az államfői jogokat megkapja.

Totális diktatúra kiépitése, az országot irányítja

Külsö ellenség ellen is felép, a külső ellenséget a zsidóknak tekinti, a zsidó ellenesség a Mein Kampfban is megjelenik.

Nürnbergi törvények: A zsidókat megfosztják az állampolgári jogokkal, atrocitásokra kerül sor.

1938 November 9-10 Kristály éjszaka: megtámadják a zsidó épületeket és boltokat, és a zsinagógákat lerombolják, 30 ezer embert letartóztatnak, 91 embert megölnek

Propaganda eszköztára:

Hitler a 20 as évektől alkalmazza a hatalom megszilárdítása miatt , hagyományos propagandát használja, a sajtót és plakátokat.

Tömeg demonstrációkat is tart.

Ezekre begyakorolt előre megirt szöveget ad elő.

Szugerálta lelkesítette a tömeget

A művészetek is a náci propaganda szolgálatába állítótta, követniük kellett a náci eszméket 😀

A sportot is saját céljaira használja, az árja faj dicsőítésére, 1932 Müncheni Olimpia.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük