Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

Vörösmarty Mihály – Előszó

A reformkorban Vörösmarty elkötelezte magát a haladás, a „közjó” ügye mellett. 1848-49-ben a legvégsőkig Kossuth mellett állt, a forradalom és a szabadságharc ügyét egyszerre saját, a nemzet és az emberiség tragédiájaként élte meg. Ezt a csapást sohasem tudta kiheverni. Előszó (1851) A Három rege (1845) c. allegorikus verse elé szánta előszónak. Erre utal a cím …

Irodalom érettségi

Vörösmarty Mihály kései költészete

Feleletem során Vörösmarty Mihály reformkori költő pályaképét, azon belül kései költészetének alkotásait fogom bemutatni. A reformkor a 19. században kibontakozó modernizációs, újítási folyamat, amely hazánkban viszonylag később jelentkezett, mint Nyugat-Európában. E kor eszmei törekvése a polgárosodás harcának és a függetlenség kivívásának összekapcsolása volt. Eddig e két eszme csak külön-külön jelentkezett. ( A Martinovics- szövetség kapcsolja …