Eredmény(ek) 204 mutatása
Irodalom érettségi

Móricz elbeszélésmódja

Móricz újrafelfedezése az 1980-as években történt meg A korábbi értelmezések: Ideológiai szempontúak Stílustörténetiek voltak Ezek azonban nem adtak választ arra, hogy miben rejlik Móricz prózájának esztétikai élménye, illetve leszűkítették az értelmezést Az új megközelítés szerint Móricz művészete nem a társadalmi csoportok konfliktusának, az egyén és társadalmi környezete közti feszültségek ábrázolásában A parasztság rétegződésének tényfeltárásában A …

Irodalom érettségi

Kassák: A ló meghal, a madarak kirepülnek

Kassák és a magyar avantgárd az avantgárd irányzatok meghonosítója, a mozgalom szervezője, egyszemélyes intézmény Folyóiratai: A Tett (1915), Ma (1916), a bécsi emigráció után: Dokumentum (1926-27), Munka (1928-39) Szervezett munkásszavalókört, felolvasásokat, kiállításokat is A Tanácsköztársaság alatt kultúrpolitikai vitája volt Kun Bélával. Ennek lényege kb: Kassák szerint a művészet feladata a tömeg nevelése is, ezáltal válnak …

Irodalom érettségi

Nagy László  – Kiviszi Át a szerelmet

Élete: 1925-ben született Felsőiszkászon.2 testvére van. 1935-ben csontvelő gyulladást kap, nincs külső jele, súlyos állapotba kerül, de Pesten meggyógyítják, de örökre sánta marad. 1945 Pápán érettségizik 1946-ban Iparművészeti Főiskolára jár, Grafikus, Népi kollégista -> paraszti származásúakat egy kollégiumba gyűjtik. 1947 Valóság folyóiratban megjelennek első versei, Bölcsészkar és Filozófia 1948 Költő lesz. El kötelezett marxista szemléletű …

Irodalom érettségi

E.T.A. Hoffmann- Az arany virágcserép

1. Élete: A német berlini romantika legmarkánsabb képviselője Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, többek között író, zeneszerző és hivatalnok. 1776 január 4-én született, Königsbergben. Felmenői jogászok voltak. Alap-, és középfokú tanulmányait is Königsbergben végezte. 1792-ben kezdett el jogot tanulni ugyanitt, és 1795-ben itt is tett államvizsgát. Nem sokkal később Glogau-ba került, ahol nagybátyjánál élt, majd Minnával, …

Irodalom érettségi

Az ókori görög eposzok

Az európai irodalom kezdetét két hatalmas elbeszélő költemény jelzi, az Íliász és az Odüsszeia. Az ókori hagyomány – több más jellegű alkotás mellett – mindkét eposz költőjének Homéroszt tartotta. Eposz Az Arisztotelészen alapuló esztétika és műfajértékelés a romantika koráig az eposzt tartotta a legmagasabb rangú műfajnak. A legkonvencionálisabb (hagyományosabb) és legtöbb kötöttséggel járó epikai alkotás. …

Irodalom érettségi

Petri György

Az irodalom megszakított folytonossága A Nyugat megszűnése után: Illyés, Szabó Lőrinc, Nagy László, Pilinszky, Weöres, Juhász Ferenc jelentik a költészet élvonalát (1948-60) politikai ideológiák változásai: ellentmondásos irodalompolitika (Lukács György): az irodalom fő funkciója a valóság tükrözése, tagadja a többértelműséget, „kommunista üdvtörténet” kreálása a cél a nyugati irányok tagadása, elítélése („rothadó kapitalizmus”) sematizmus „tiltott, tűrt, támogatott” …

Irodalom érettségi

Az I. kerület irodalmi élete

A főváros kerületei között nem véletlenül az első, itt született meg a hajdani város, évszázadokon át a budai Várhegyen volt az ország központja. Az önkormányzat a Várkerület elnevezést használja. A budai Vár mellett a kerület része a Víziváros és a Krisztinaváros, valamint a Tabán és a Gellért-hegy északi része is. A múlt században számos író, …

Irodalom érettségi

Albert Camus: Közöny

Az 1945 utáni prózairodalom A 20. század elején sokszínűség az irodalomban, nehezebb kategorizálni, stílusokhoz, csoportzokhoz kötni a műveket Epika vezető szerepben Főleg regény, novella és esszé Fő irányzatok: realizmus, avantgarde (Neoavantgarde 1960-1975) Realizmus változatai A hagyományos, 19. századi realizmus továbbélése Romantikusabb, líraibb változat Intellektuális, filozófiai és pszichológiai jellegű (Közöny) Neorealizmus kb. 1930-1960, főleg Olaszo. és …

Irodalom érettségi

Berzsenyi Dániel költészete

1. Élete – szemelvények 1776. máj. 7. Hetye középbirtokos nemesi család 1799 Dukai Takács Zsuzsanna – házasság 1804 költözés Niklára Kis János fedezte fel benne a költőt 3 költeményt küldött Kazinczynak 1808 maga, a költő, jelentkezett Kis Jánosnál (77 vers – teljes verseskötet) átadta Kazinczynak (nyomtatás támogatása) => megindul a levelezés kettejük között 1836. febr. …

Irodalom érettségi

ÉHEZŐK VIADALA

ÍRÓ: Suzanne Collins, amerikai írónő, Magyarországon leginkább az Éhezők viadala trilógia miatt vált ismertté. 1990es években kezdett TV műsorokat készíteni. 2000 után kezd el regényeket írni. Mostanra már szinte minden amerikai irodalmi díjat megnyertek az ifjúsági regény kategóriában. ÉHEZŐK VIADALA TRILÓGIA: Az éhezők viadala (2008) Futótűz (2009) A kiválasztott (2010) CSELEKMÉNY: A jövőben, Panem országában …