Irodalom érettségi

Radnóti Miklós kései költészete

 • Radnóti Miklós 1909-44
  • Nyugat III. nemzedékének tagja
  • Zsidó származású
  • Szegeden járt egyetemre
  • Felesége Gyarmati Fanni
  • Baumgartner díj
  • 3x is behívták munkaszolgálatra
   • Utolsó 1944 Szerbia
   • Erőltetett menet Győr környékén fejbelőtték
  • 1946 Exhumálták
   • Kabátja zsebéből előkerült notesza, (bori notesz)
   • A noteszben megtalálható volt utolsó versei + egy cím
   • Kerepesi temetőben lett újra temetve
 • Hetedik Ecloga
  • Első költemény, amit a Lager Heidenauban írt, Vergiliusra utal
  • Otthon  Munkatábor
  • Verselése feszültséget okoz (ellentétek, párhuzamok)
  • Először környezet bemutatása, majd szépen halad az álom felé
  • Ellentétek itt és ott / élet halál
  • Önreflexió
  • A költészet és a szerelem összekapcsolódik
 • Nyolcadik ekloga
  • Lager Heidenauban keletkezett, Vergiliusra utal
  • hexameteres verselés, pásztori idill
  • Beszédmódja a Bibliára utal és tiltakozik az erőszak ellen
  • formálisan: Náhum beszélget a költővel
   • valójában egyszólamú beszéd
  • Náhum: próféta, aki megjósolta Ninive bukását
  • Archaizáló beszédmód
  • 1. vsz. utal a világ bűnösségére
  • 2. vsz. a próféta bemutatkozása
   • Megjelenik az Ószövetség bosszúálló Istene
  • 3-4 vsz. A próféta írása fentmaradt de az emberiség nem tanul belőle
  • 5-7 vsz. korának Ninivéjéről panaszkodik a költő (Babits utalás), „az ember az állatok alja” + felidézi a bibliai bűnesetet
   • Ószövetségi pusztulásképek
  • 8. vsz. Ézsaiás prófétának elhívása
  • Utolsó vsz. a próféta és a költő rokon a lírai én formailag két szólama egy lesz
  • Náhum utal Jézusra
  • Hirdetni kell az apokalipszist, valamint az utána lévő béke eljövetellét

 

 • A la recherche
  • Proust idézi a cím
  • Egy visszaemlékezés történik meg benne
  • Lager Heidenau
  • Hexameter
  • 1-2vsz. felidézi a szelíd estéket mindez már visszahozhatatlan
  • 3-4vsz. a háború áldozataira gondol a beszélő
  • 5.-7.vsz nosztalgia és a tragédia összefonódnak
  • 7. vsz. visszatérnek az idill nyomai, de nem olyan, mint elején
 • Erőltetett menet
  • Radnóti utolsó versei közé sorolják
  • A Lager Heidenau foglyait elindították egy menetben bori Lager felé
  • Téma: Életösztön és halálvágy között küszködő ember
  • Szerkezet: 2 db 10 soros rész
  • Első 6+4 sor
   • Első 6 sormenetelő, de életükhöz ragaszkodó rabok, vágyuk, hogy otthon, szebben haljanak meg, de reménytelenek
   • Az első a halál mellett érvel
   • Erős ellentétek, alliterációk, szürreális képek
  • Második 10 sor
   • Ez is egy érvelés
   • Feltételez egy idillt, amit a lírai én még elérhet (egykori otthon képe)
   • Az érvsor végén egy teljesen szürrealisztikus képpel találkozhatunk
   • Megszületik a döntés: „mégis felkelek”
    • A nem méltó halált mindenképpen el akarja kerülni
   • A versben egy törés található a kígyózó országutat jelképezheti
 • Razglednicák
  • Az „erőltetett menet” és halála előttiig írta, 4 kis részből áll
  • Rövid helyzetképek a tájról, emberekről, sorsokról
   • Szerbül képeslapokat jelent
  • 1. háború ijesztő valósága, szerelem állandósága, belső biztonság
   • Ágyúszófélelmetes hangulat
   • Vágtató paripa is megjelenik
  • 2. a valóság és az idill képei
  • Az első és a második vers hasonló szerkezetű

   Valóság

   Idill

   égő házak

   vizet fodrozó pásztorlány

   riadt parasztok

   felhőt ívó bikanyáj

  • 3. legművészibb valóság, de megtörik az első két sor ríme + félelemérzet
  • 4. A Tarkólövés jelenete
   • saját halála is felvillan, meghalt barátja láttára
   • Szabálytalan vers, 7 sor + 5 gondolatjel szaggatottá teszi a szöveget

Radnóti ismert költő volt, de csak utolsó pár évében lett igazán sikeres

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük