Közgazdaságtan érettségi

Makrogazdaság körforgása

A gazdasági folyamat alatt adott ország egy éves tevékenységének vizsgálatát értjük. A gazdasági folyamatot két szempont szerint vizsgálható: lehet reál és jövedelmi folyamat. A makroökonómia összevont mutatók segítségével vizsgálja a gazdaságot. Ennek eredményeként az ár helyett árszínvonalat, termék helyett termék csoportot vizsgál a piacon, a szereplőket pedig szférákba vonja.

A makrogazdaság szférái, szereplői

 • háztartási szféra: fogyaszt, munkaerő kínálata van, adót fizet
 • vállalati szféra: termel, munkaerőkereslete van, adót fizet

A háztartási és vállalati szférát együtt magánszférának nevezzük.

 • állami szféra: adót vet ki, állami intézményeket működtet, támogat
 • tőke piac: ez általában a bankrendszer. Pénzügyi stabilitást nyújt, megtakarításokat gyűjt, hiteleket biztosít.
 • külföld: exportálunk (kivitel) illetve importálunk (behozatal), ezen kívül a tranzit (áthaladás)
 • árupiac: a termékek szolgáltatások eladásának/vételének a helye
 • pénzpiac:
 • munkaerő piac: megjelenik rajta a munkaerő kínálat és kereslet is.

A szférák egymással szoros kapcsolatban vannak, bármelyikben bekövetkező változás hat a többi szférára is.

A makrogazdaság szereplőinek kapcsolati rendszere

Gazdasági folyamatnak nevezzük az adott időszak alatt megtermelt javak termelésével, felhasználásával, jövedelmek keletkezésével és elosztásával kapcsolatos áru- és pénzmozgásokat. Reálfolyamatok: termelés-forgalom-fogyasztás, míg jövedelmifolyamatok: az adózás-támogatás.

Jövedelmi folyamatok szakaszai:

 1. Jövedelem keletkezése (Y)
 2. A jövedelmek elsődleges elosztása (W=munkabér)
 3. A magánszféra adót fizet az államnak (T=adó)
 4. A másodlagos jövedelem elosztása (TR= transfer=támogatás)
 5. A háztartási szféra fogyasztása (C=fogyasztás)
 6. A vállalati szféra beruházása (I)
 7. Az állami vásárlások (G)
 8. A megtakarítások elhelyezése a tőkepiacon (S=megtakarítás)

Elsődleges jövedelemnek nevezzük a termelési tényezők jövedelmeit: munkabér, profit, kamat, járadék.

Másodlagos jövedelem az adó (negatív) valamint a támogatás.

Rendelkezésre álló jövedelem (Y): az előbbi kettő összege, ez jelenik meg az árupiacon keresletként.

Gazdasági szférák közötti jövedelemáramlás

A jövedelemáramlást két módszerrel lehet nyilvántartani:

 • Folyótétel-számlák segítségével: Folyótétel-számla egy kétoldalú kimutatás, kiadásokat és bevételeket külön oldalon tartják nyilván. A jövedelemáramlás végén a számlák két oldala megegyezik.

 • Társadalmi elszámolási mátrix-szal: A TEM egy n×n típusú táblázat, amelyből megállapítható, hogy az egyes szférák között milyen értékű jövedelmi kapcsolat van. A táblázat soraiba és oszlopaiba azonos sorrendben kell beírni a gazdaság szereplőit.

Mind a két módszerrel a be és kiáramló jövedelmet lehet ábrázolni.

Nyitott és zárt gazdaságot lehet ábrázoni, 5 illetve 6 számlával:

 • Hazai össztermék,

 • Vállalati szféra,

 • Háztartási szféra,

 • Állam,

 • Tőkepiac,

 • Külföld.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük