Földrajz érettségi

Az Európai Unió kialakulása, létrejöttének okai, bővülése, intézményei

Az EU több történelemtételhez is kapcsolódik, ezért itt csak vázlatot adok.

– Az integráció összekapcsolódást, összefonódást jelent, különféle szintjei vannak.

Az integráció okai:

 • A II. világháború után megváltozott a gazdasági és politikai helyzet, megnőtt az USA és a Szovjetunió fölénye, az európai vezetők felismerték: a kis területű nemzetállamok külön-külön képtelenek felvenni a versenyt.

 • Létrejött a jól működő integráció a Benelux-államok között.

 • A gyarmatbirodalmak szétesése megindult, így fontosabbá vált az Európán belüli kapcsolat.

 • Nőtt a transznacionális vállalatok száma, melyeknek nagyobb piacra volt szüksége.

 • A stabil gazdaság a NATO megerősödését vonta magával, ezért a katonai szövetség vezető ereje, az Egyesült Államok is támogatta az integrációt.

Kialakulása:

 • 1951-ben jött létre az Európai Szén-és Acélközösség, mely keretein belül a Benelux-államok, Franciaország, Olaszország és az NSZK együttműködött a szénbányászat, a vas-és acélkohászat terén.

 • 1957-ben ezen hat ország kötötte meg a római szerződést, mely a rákövetkező évtől létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, más néven Közös Piacot.

 • Az országok lemondtak a vámokról és a mennyiségi korlátozásokról, biztosították a tőke és munkaerő szabad áramlását, nőtt a közösségi döntések súlya. Létrejött a közös agrárpolitika, egyfajta közösségi költségvetés, illetve a közös pénzügy (ECU).

 • 1993-ban a maastrichti szerződés megkötésével megkezdődött a pénzügyi unió, közös külpolitika, egységes adórendszer, egységes minőségi követelmények kialakítása, bevezették az Európai Unió elnevezést.

 • 1999-ben létrejött az Európai Monetáris Unió, 2002-től 12 tagországban bevezették az eurót.

Bővülései:

 • 1973-ban lépett be Nagy-Britannia, Írország és Dánia.

 • 1981-ben Görögország, 1986-ban Spanyolország és Portugália lépett be, ezen bővítésnek elsősorban nem gazdasági súlya volt, hiszen ezekben nem sokkal korábban még diktatúra volt

 • 1995-ben Ausztria, Svédország és Finnország váltak ez EU tagjaivá.

 • 2004-ben lépett be 10 kelet-európai ország, 2007-ben Románia és Bulgária, 2013-ban a horvátok

 • 2016-ban Nagy-Britannia lakói népszavazáson az EU-ból való kilépés mellett döntöttek

Intézményei:

 • Európai Bizottság (Brüsszel, tagjai a biztosok)

 • Miniszteri Tanács: a taglállamok illetékes minisztereiből áll.

 • Európai Tanács: a tagállamok kormányfőiből álló testület

 • Európai Parlament: az EU egyetlen közvetlenül választott szerve, üléseit Strasbourgban vagy Brüsszelben tartja. A tagországok a népesség számának arányában küldenek képviselőket.

 • Európai Központi Bank: székhelye Frankfurt am Mainban van, az euró bevezetéséről és értékállóságáról gondoskodik.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük