Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse a szabvány, szabványosítás lényegét, feladatait, a minőségtanúsítás eszközeit a kereskedelemben (minőségi jel, védjegyek, minőségi bizonyítvány, termékcímke, használati, kezelési útmutató), és mutassa be a megkülönböztető minőségi jeleket, és a nemzetközi minőségbiztosítási rendszereket!

Információtartalom vázlata

 • Szabvány, szabványosítás fogalma, célja feladatai
 • Minőségtanusítás eszközei a kereskedelemben (minőségi jel, védjegyek, minőségi bizonyítvány, termékcímke, használati, kezelési útmutató
 • Megkülönböztető minőségi jelek
 • Nemzetközi minőségbiztosítási rendszerek

 

 A szabvány, olyan elismert, szervezet által jóváhagyott műszaki dokumentum, amely általános, és ismételten alkalmazható, útmutatókat, vagy jellemzőket tartalmaz.

A szabványosítás, az egységesítésre irányuló törekvés. A szabványosítás feladata:a fogyasztók védelme, kapcsolódik a minőségbiztosításhoz is.

A szabványosítás legfontosabb céljai: A termékek ismételhetősége, többszörözhetősége, a gyártás során ugyanolyan körülmények között, ugyanolyan alapanyagból, ugyanolyan technológiával megegyező termékeket lehessen létrehozni. Valamint fontos a termékek csatlakoztathatósága, kompatibilitásaa használat soránpl. A4 papírlap, utángyártott alkatrészek, nyomtatópatron stb.

A minőségtanusítás ezközei a kereskedelemben: Hazánkban érvényes előírások szerint a fogyasztót, fehasználót tájékoztatni kell a termék minőségéről, lényeges tulajdonságairól azért, hogy kellő információval rendelkezzen.

 • Minőségi jel ~ A minőségi jellel a minőséget a terméken, vagy a csomagoláson kell feltüntetni. A minőségjelek legismertebb kategóriája védjegy, amelynek célja az adott termék másik terméktől való megkülönböztetése, a védjegy lehet, egy szó ábra kép, szín betű vagy ezek kombinációja. 

Védjegyek fajtái: „Magyar termék védjegy”~ 100% magyar alapanyagból, Magyarországon készült. Hazai termék védjegy~ több mint 50%magyar alapanyagból, Magyarországon készült. Hazai feldolgozású termék védjegy ~ többségében import alapanyagból, Magyarországon készült.

 • Minőségi bizonyítvány : A minőségi bizonyítványban a termék lényeges tulajdonságait egyértelmű műszaki adatokkal, a mérhető tulajdonságokat pedig mérési eredményekkel kell tanusítani pl. műszaki termékeknél teljesítmény, energiafogyasztás stb. A CE jelölés megmutatja, hogy a forgalmazott termékek az EU országaiban az alapvető biztonsági követelményeknek megfelelnek-e, tehát ezzel a jelöléssel ellátott termékek biztonságot jelentenek a felhasználóknak, a vásárlóknak is.
 • A termékcímke: Az áru csak akkor hozható forgalomba, ha a csomagoláson jól olvashatóan, magyar nyelven, közérthetően, és egyértelműen tartalmazza a fogyasztók tájékoztatásához szükséges adatokat. a Termékcímke tartalma: A termék pontos megnevezése, a márkanév ezt nem helyettesítheti, a gyártó, iletve a forgalmazó nevét, a termék származási helyét, a csomagolás dátumát, a termék súlyát, méretét, összetevőit, minőség megőrzési idejét, kezelésre vonatkozó információt, pl textiláru esetén, minőségi osztályba sorolását, egységárát, fogysztói árát.
 • Használati kezelési útmutató: A használati, és kezelési útmutatóban a fogyasztókat magyar nyelven, közérthetően, egyértelműen tájékoztatni kell az áru rendeltetésszerű használatának módjáról. Import termék esetében az árukhoz magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell csatolni.

Megkülönböztető minőségi jelek: A megkülönböztető minőségi jelek lényege, hogy a gyártótól független szakértői szervezet ítéli oda a jel viselésének jogát, és azt jelenti, hogy az áru megfelel a vele szemben támasztott magas követelményeknek.

 • Kiváló Magyar Élelmiszer védjegy 1998-ban jött étre azzal a célla, hogy segítsen eligazodni a fogyasztónak az élelmiszerek vásárlása során. Ezzel e védjeggyel elnyert termékeket nemcsak a minősítés során, hanem rendszeresen ellenőrzik.
 • A Magyar Termék Nagydíj címet pályázat útján lehet elnyerni. Célja: a magyarországon gyártott termékek, és szolgáltatások magas minőségi színvonalának elismerése, valamint hazai, és nemzetközi piacokon ezen termékek, és szolgáltatások népszerűségének növelése.
 • Környezetbarát termék: Maga a termék, a felhasználása, csomagolása, során védi a környezetet, az előírt környzetvédelmi előírásoknak megfelel.
 • TÜV SÜD KERMI minőségjel: a termékek minőségügyeinek lebonyolításával, és minőségellenőrzéssel foglalkoznak.

Nemzetközi minőségbiztosítási rendszerek:

 • ISO, Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, több mint száz nemzet szabványainak nemzetközi szövetsége. Központja Genfben található.
 • ISO 9001~ a termelés teljes folyamatára kiterjed, A tervezés, fejlesztés, gyártás, vevőszolgálat biztosítási modellje.
 • ISO 14 000 ~ a környezetvédelemre irányítja a figyelmet, annak érdekében, hogy tisztább, biztonságosabb, egészségesebb világban élhessünk.
 • TQM (Total Quality Management), teljeskörű minőségbiztosítást jelent, olyan vezetési filozófia, amely a szervezet céljainak elérése érdekében a leghatékonyabb módon használja fel a szervezet rendelkezésére álló emberi, és anyagi erőforrásokat.
 • Az ISO 22 000 nemzetközileg elfogadott élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük