Kereskedelmi ismeretek

Ismertesse az áruátvétel fogalmát, az áruátvételhez szükséges eszközöket,az áruátvétel lebonyolításának folyamatát (mennyiségi, minőségi áruátvétel árutátvételek fajtái), valamint az áruátvétel adminisztrációs bizonylatait, és mutassa be a  szállítókkal szembeni kifogások intézésének a módjait!

Információtartalom vázlata

Ismertesse az áruátvétel fogalmát, az áruátvételhez szükséges eszközöket, az áruátvétel lebonyolításának folymatát (mennyiségi, minőségi áruátvétel árutátvételek fajtái), áruátvétel bizonylatai 8szállítólevél, készpénzfizetési számla, átutalásos számla, visszáru, jegyzőkönyv

 

A szállítókkal szembeni kifogások intézésének a módjai

Az áruátvétel fogalma: A megrendelt áruk birtokba vétele, valamint a   szerződés  szerinti  teljesítésének ellenőrzése és igazolása.

Az áruátvétel mozzanatai:1.  az áruátvétel előkészítése, az áru fogadása, 2. az áruátvétel lebonyolítása, 3. az áruátvétellel kapcsolatos adminisztrációs feladatok.

  1. Az áruátvétel előkészítése: Az áruátvétel folyamatában fontos szerepet játszik az 1. áruátvevő helyiség, amely a beérkező áruk befogadására, mennyiségének, és minőségének ellenőrzésére szolgál. Lényeges követelmény hogy az áruátvevő helyiség tiszta, jól megközelíthető legyen áruszállító jármüvel, és közvetlenül kapcsolódjon a raktárhoz. 2. Az áruátvételhez szükséges eszközök: az áru kicsomagolásához~ szike, olló, pántszalagvágó kés, az áruk mennyiségének ellenőrzéséhez ~ raktári, asztali mérleg, mérőszalag, az áruk minőségének ellenőrzéséhez~ hőmérő, az áruk mozgatásához kirakodásához ~ rolli kocsi, kézi kocsi, hidraulikus raklapemelő, ~ az áruk készletre vételéhez ~ Mobil adatgyűjtő számítógép (PDA) 3. Személyi feltételek biztosítása: Azt jelenti, hogy az ezzel megbízott dolgozóknak ismerniük kell az áruátvétel szabályait, menetét, valamint tisztában kell lenniük pontos feladatukkal. A visszáruk előkészítése is ehhez a folyamathoz tartozik, a visszáruk olyan termékek, amelyeket minőségi hiba, vagy egyéb ok miatt küldünk vissza a szállítónak.

 

  1. Az áruátvétel lebonyolításának a folyamata: 1. A megrendelés, és a kísérőokmányok összehasonlítása ~ Az áruk szállítólevéllel, vagy számlával érkeznek az üzletbe. A hivatalos dokumentumok ellenőrzésekor meg kell állapítani, hogy a szállítólevélen, vagy számlán feltüntetett mennyiség megegyezik –e a megrendelt mennyiséggel. 2. A beérkezett áruk kirakodása ~ akkor kezdődhet el, ha azt az átvételért fefelő személy elfogadja azt. Fontos az áruk szállítási csomagolásán  található árukezelési jelképeket figyelembe venni. Törékeny, függőleges tárolás, nedvességtől óvni. 3. Az áruk mennyiségi átvétele: 

A mennyiségi átvételnek mindig teljes körűnek kell lennie.

Méréssel, számolással kell megállapítani a szállított áruk mennyiségét. Fuvarozó jelenlétében kell elvégezni. Történhet bruttó súly szerint. Szállítási csomagolással, kartonokkal, göngyöleggel történik az áru számolása. Ezt az átvételi formát akkor használjuk, ha kevés idő áll rendelkezésre, vagy helyhiánnyal küzdünk, természetesen ez a forma nem 100%-os pontosságú. Ha az áru átvétele nettó súly alapján történik,  ,kartonok, göngyölegek nélkül történik az áru átvétele. Időigényes, de sokkal pontosabb. Számlaszerinti átvételkor boltvezető a kezében lévő számlán szereplő adatokhoz hasonlítja a megszámolt mennyiséget. Kettős kontrol átvétel esetén a két átvevő csoport egymástól függetlenül végzi a számolást, majd utána összehasonlítják az eredményt. Vakátvételkor a dolgozók az árut lemérik, megszámolják anélkül, hogy tudnák milyen mennyiségű árunak kellett beérkeznie, mert a szállítási okmányt nem kapják meg. A számolás eredményéről egy átvételi jegyzéket készítenek, majd ezt hasonlítják össze a számlával, vagy szállítólevéllel. 4. Az áruk minőségi átvétele: A minőségi átvétel az áruk minőségi vizsgálatát jelenti, mely többnyire szúrópróbaszerüen történik. Egyik fajtája az érzékszervi ellenőrzés, (szín, illat, állag, íz) alapján tájéjozódunk. A szállítókkal szemben nyolc nap áll rendelkezésre, hogy reklamáljunk az áruk minőségét illetően. A minőségi átvétel során ellenőrizni kell, hogy az áru az okmányon szereplő minőségben érkezett-e meg pl. I.osztály. a termék meddig örzi meg a minőségét, meddig tartható el( az áruátvételkor a lejárati időnek kevesebb mint 1/3-a telhet el, a terméket elláták-e árucímkével, magyar nyelvü használati, és kezelési útmutatóval. Élelmiszereknél szín illat állag alapján, műszaki cikkeknél, sérülés, törés működésképtelenség, tartozékok megléte, ruházati termékeknél szakadás, színeltérés, formatartás.

A szállítókkal szembeni kifogások intézésének a módjai: Az áruátvételhez kapcsolódó adminisztrációs feladat mennyiségi, vagy minőségi hiány esetén a jegyzőkönv felvétele.  

  • A szállító felé nyolc napon belül van lehetőség reklamációra.
  • A hibát a szállító többféleképpen orvosolhatja, jóváírhatja az adott össszeget, árengedményt adhat, küldhet egy új szállítmányt, vagy lehetőséget ad arra, hogy mást vásároljunk helyette.

Az áruátvétel adminisztrációs bizonylatai

       Az áruátvétel utolsó mozzanata az áru megérkezésének igazolása, amelyet az alábbi bizonylatokkal teljesítenek. Szállítólevéllel akkor érkezik az áru, amikor a számla előkészítése sok időt vesz igénybe. A szállítólevél abban különbözik a számlátol, hogy csak az árukísérő okmánya, pénzügyi teljesítésre nem jogosít fel. Az alábbiakat tartalmazza:

                                                                                                 Szállítólevél

A szállító (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, 

Szállítva:________________telepről(raktárból)

A vevő (név, irányítószám, cím, telefon, fax, postafiók, 
A megrendelés száma, kelte, ügyintézője, járatszáma:

Vizsga Napja, Vizsgázó, név

Az átvevő (név, irányítószám, cím) 

    Saját név

Járatszám:
SorszámCikkszám besorolási szám; Az áru szabványos megnevezése, kódja, minőségi és egyéb ismertetőjeleiÁFA-kulcsMennyiségegységMeny-nyiségEgységárÉrték
1
2
3
4
5
13
14
KiállítóÁtvételi feljegyzésekÁtvevő
  • Készpénzfizetési számla:  A vevő kérésére vásárlásáról számlát, illetve készpénzfizetési számlát, de lehet egyszerűsített számlát is kiállítani, mely két, vagy hárompéldányos nyomtatvány. A számla papíron, vagy elektronikus úton is kibocsátható. Kisebb kezdő vállalkozások számára csak készpénzfizetési módot alkalmaznak, ahol még nem alakult ki a bizalom a szállító és a vevő között. A számla egyszerűsített adattartalommal is kiállítható, a 2013. évi áfa törvény  176.§  kimondja hogy minden olyan ügyletre lehetővé teszi az egyszerűsített számla kibocsátását, ahol as zámla adóval növelt összege nem haladja meg a a 100 Euronak megfelelő pénzösszeget. A készpénzfizetési számla abban különbözik az átutalásos számlától, hogy azonnali pénzügyi teljesítésre kötelez.

       Készpénzfizetési számla       Számlasorszám: AS7E-A           2618510

A számlakibocsátó neve, címe

Közösségi adószám:

Adószám:

A vevő neve, címe:

Közösségi adószám:

Adószám:

A számla kelte:
                                A termék vagy szolgáltatás
      

besorolási száma,

megnevezése

menny.

egység

mennyi-

sége

egységára

(ÁFÁ-val

   növelt)

értéke, mely

…….% ÁFÁ-t

   tartalmaz

értéke, mely

……..% ÁFÁ-t

    tartalmaz

Aláírás

P.H.

Összesen:
A számla fizetendő

végösszege:

 1 Az áthárított adó százalékértéke: ………….% ………….%

 

  • Átutalásos számla: Nagyobb mennyiségű árurendelésnél, a szállító lehetőséget ad átutalás teljesítésére. Minél nagyobb a megrendelt mennyiség mértéke, annál hosszabb fizetési határidőt határoz meg a szállító. (lehet 8 napos, 30, 60, 90 napos.)Ez a fizetési mód a kereskedő,  mint vevő számára előnyösebb, mert elég ideje van arra, hogy megrendelt áruk ellenértékét kifizesse, pénzeszközeit esetleg más áruba fektesse. Hátrányos viszont a szállító számára, aki a leszállított termékek ellenértékét később kapja meg. Az átutalásos számla az alábbiakat tartalmazza:

  • Átvételi jegyzék:  Az átvételi jegyzéket bevételezési jegynek  is nevezzük. A bevételezési jegy egyrészt a vakátvételhez kapcsolható, illetve az áruk bevételezését igazoló okmány. Minimális tartalmi követelmény: Bizonylat sorszáma, szállító adatai, megrendelés száma,azonosítója, áru azonosítója, átvett mennyiség, átvétel igazolása( dátum aláírás bélyegző.

 

  • Visszáru adatlap: A kereskedelmi munka során előfordulhat, hogy a szállítótól átvett áruval kapcsolatban probléma merül fel. Ilyen esetekben visszáru kérelemmel fordulhatunk üzleti partnerünkhöz. A visszáruzás okai lehetnek: minőségi, mennyiségi eltérés esetén, illetve teljesen más termékek érkeztek üzletünkbe amit megrendeltünk, megrendelői hiba, pl tévesen adtuk meg a rendelési adatokat, a szállító a vállalt határidőhöz képest késve szállít, így már nincs szükségünk az adott termékekre. A visszáru bizonylat az alábbiakat tartalmazza:

 

  • Jegyzőkönyv: Előfordullhat hogy az áru átvételekor az derül ki, hogy mennyiségileg, vagy minőségileg nem a megrendelt terméket kapjuk.  A felmerülü problémát jelezni kell a szállító felé, 8 napon belül van lehetőség reklamációra. A hibát a szállító a következőképpen orv0solhatja: Jóváírhatja az adott összeget, árengedményt adhat, küldhet egy újabb szállítmányt, vagy felajánlhatja hogy más terméket vásároljunk helyette. A jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 

Jegyzökönyv hibás teljesítésről

A felvétel ideje:

A felvétel helye: 

A szállító cég megnevezése:

A szállító cég címe:

A szállító cég képviseletében jelenlévő személy:

A vevő cég megnevezése:

A vevő cég címe: 

A vevő cég képviseletében jelenlévő személy: 

A hibás teljesítés pontos leírása:

A szállító/fuvarozó cég képviselőjének észrevételei:

                      P.H Vevő cég aláírása                                                                P.H Eladó cég aláírása

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük