Nyelvtan érettségi

Gyakorlati szövegtípusok

Vitaindító

Egy vitatott probléma ismertetése. Azokat a kérdéseket fogalmazza meg, melyekre a vita során választ szeretnénk kapni.

A feladat nem az, hogy kiálljunk valamelyik oldal mellett, vagy az, hogy megoldjuk a felvetődött problémát, hanem az, hogy felvetéseinkkel elindítsuk a gondolkodást.

Felépítése:

 • utalunk a kommunikációs helyzetre;
 • vázoljuk a problémát – szólhatunk arról is, miért aktuális éppen most a téma megvitatása;
 • bemutatjuk a lehetségesen felmerülő kérdéseket, álláspontokat;
  • érveket is hozhatunk a különböző álláspontok támogatására – pártatlanul, elfogadva a különféle nézetek releváns voltát.
 • végül a hallgatókat véleményformálásra buzdítjuk.

Felszólalás és hozzászólás

A felszólalás egy adott témával kapcsolatos álláspont rendezett formájú kifejtése.

A hozzászólás egy korábban már elhangzott szövegre reflektál.

Felépítésük:

 • a hallgatóság megszólítása;
 • hozzászólás esetében azon gondolatok felidézése, amelyekre a hozzászóló reflektálni akar;
 • a tézis megfogalmazása és érvek felsorolása az állítás alátámasztására; az esetleges ellenérvek cáfolata;
 • a mondanivaló összefoglalása;

Végül formális befejezés (pl. Köszönöm a lehetőséget/figyelmet…).

Motivációs levél

Az önéletrajz kísérőlevele. Benne a pályázó bemutatkozik lehetséges munkaadójának. Leírja:

 • milyen állásra szeretne jelentkezni;
 • mi teszi őt a legalkalmasabb személlyé az adott állás betöltésére
  • végzettségek, korábbi állások és a bennük elért sikerek és tapasztalatok;
  • a munkakör betöltéséhez szükséges személyes tulajdonságok, képességek, kompetenciák;
 • miért érdeklődik az adott munkakör, feladat iránt és milyen céljai vannak vele a jövőre nézve.
 • Formális befejezés: a személyes találkozásba és tárgyalásba vetett remény kifejezése

A motivációs levélnek a hivatalos levelek formai követelményeit kell figyelembe vennie.

Hivatalos levél általában

A hivatalos levelet egy intézményhez, hatósághoz írjuk, vagy tőle kapjuk. Lehet kérvény, fellebbezés, panaszlevél, értesítés, felszólítás, határozat, engedély stb.

Tárgyilagos, személytelen hangnem, pontos fogalmazás, szigorú szabályok a szóhasználatban, megszerkesztésben.

Felépítése:

 • Fejléc – a feladó nevével, elérhetőségével, valamint a címzett nevével, elérhetőségével, illetve az ügyintéző nevével és a levél tárgyának megjelölésével.
 • Megszólítás – a címzett nevével és rangjával. Ha nem ismerjük a címzett nevét: Uram/ Asszonyom megszólítás vagy az intézmény neve.
 • A mondanivaló felvezetése, majd az álláspont, indoklás kifejtése.
 • Záróformula, keltezés, aláírás.

Kérvény

A kérvény a hivatalos levelek egyik típusa, melyben a kérvényező valamilyen igénnyel, kéréssel fordul egy intézményhez, hatósághoz.

Felépítése:

 • a hivatalos levelekre jellemző fejléc és megszólítás
 • az ügy előadása, a kérés megfogalmazása;.
 • indokolás, az érvek felsorolása;
 • befejezésként a kérés megismétlése.
 • Záróformula (pl. Kérem beadványom kedvező elbírálását), dátum, aláírás.

Panaszos levél

A panaszos levél a hivatalos levelek egyik típusa, melyben a panasszal fordulunk egy intézményhez, hatósághoz.

Felépítése:

 • a hivatalos levelekre jellemző fejléc és megszólítás
 • panaszunk tényszerű, pontos ismertetése
 • panaszunk jogosságának bizonyítása
 • Záróformula: intézkedés kérése – (pl. Kérem az ügy mielőbbi kivizsgálásását)

dátum, aláírás.

Ajánlás

Az ajánlólevél egy pályázat elbírálójának szól, melyben a levél írója a pályázóról ad véleményt.

Felépítése:

 • a címzett megszólítása
 • az ajánló és a pályázó közötti kapcsolat megvilágítása
 • a pályázó bemutatása, jellemzése (a pályázat céljával összefüggésben)
 • az ajánlás indoklása
 • záróformula (pl. A fentiek alapján méltán ajánlhatom XY-t az állás betöltésére),

dátum, aláírás

Méltatás

A méltatás vagy laudáció az ünnepeltet köszöntő és érdemeit méltató beszéd kitüntetés átadásakor, beiktatáskor.

 • Felépítése:
 • a kommunikációs helyzetre, az alkalomra utalás
 • az ünnepelt jellemzése, életének, munkásságának, érdemeinek bemutatása
 • zárás (pl. az jókívánság megfogalmazása pl. Kívánjuk, hogy tudását még hosszú ideig kamatoztassa mindnyájunk javára; Sok sikert és erőt kívánunk jövőbeli céljaihoz és feladataihoz.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük