Nyelvtan érettségi

Médiaműfajok

A sajtótermék

 • A sajtótermék olyan kommunikációs eszköz, amely információközlés közben eleget tesz három követelménynek:
 • publicitás (nagyobb nyilvánosság);
 • perioditás (szabályos időszakonkénti ismétlődés);
 • aktualitás (időszerű információk továbbítása).

A sajtótermékek típusai

 • A sajtótermékeknek számos típusát különíthetjük el.
 • megjelenés rendszeressége szerint vannak napilapok, hetilapok, kéthetente, havonta vagy rendszertelenül megjelenő újságok.
 • Rendszerezhetjük a sajtótermékeket a megjelenés, terjesztés helye, köre szerint is: országos, helyi, regionális, vagy éppen intézményi újságokat különböztethetünk meg.
 • Megjelenési módja alapján megkülönböztetjük az elektronikus és a nyomtatott sajtót.
 • Nagyon fontos a különféle lapok tartalom szerinti csoportosítása: vannak politikai-közéleti, szórakoztató, tudományos, irodalmi, valamint vegyes lapok.
 • A sajtóműfajok két legfontosabb csoportját a tájékoztató (információs) és véleményközlő (publicisztikai) műfajok alkotják.

A tájékoztató műfajok

 • A tájékoztató műfajok a közvéleményt foglalkoztató információkat közvetítenek.
 • Leggyakrabban ezek közül a hírrel találkozunk. Ez az újságírás egyik legnépszerűbb, legelterjedtebb műfaja. Jellemzően rövid, tömören és érthetően megfogalmazott aktuális információkat közöl a befogadókkal.
 • közlemények általában tényközlő beszámolót adnak valamilyen megtörtént vagy várható eseményről.
 • tudósítás a tudósító személyes jelenlétére és értelmezésére épülő, leíró jellegű beszámoló.

A véleményközlő műfajok

A véleményközlő műfajokban a közvélemény érdeklődésére számot tartó információk mellett nagy teret kap az újságíró véleménye, a tények értelmezése. A véleményközlő műfajokban a tényközlőeknél hangsúlyosabban jelenik meg az olvasó befolyásolásának szándéka.

 • kommentárok a hírekhez fűzött különféle értelmezések. Ezek főként az olvasók értelmére hatnak, az információk megértését segítik.
 • glossza rövid terjedelmű, gyakran vitázó, bíráló szándékú, ironikus, esetleg gúnyos hangvételű megjegyzés egy aktuális esemény kapcsán.
 • Az olvasói levél műfaja egy lap olvasóinak enged teret, hogy a megjelent írásokkal vagy aktuális eseményekkel, történésekkel kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket kifejthessék. Általában rövidített, átdolgozott formában kerülnek be a lapba.
 • kritika valamilyen műre, műalkotásra vonatkozó, esztétikai és szakmai érveken nyugvó bírálat. Célja a nézőpontok felvázolása, értelmezési lehetőségek megadása.
 • Az ismertetés tárgyilagos módon mutatja be tárgyát (pl. egy szerzőt, irodalmi művet, zenei albumot), hogy felkeltse az olvasó érdeklődését.
 • Az ajánlás személyes kötődéssel mutatja be tárgyának legfontosabb jellemzőit, hogy felkeltse az olvasó érdeklődését.

Átmeneti műfajok

 • Egyes sajtóműfajokban a tájékoztatás és a véleményközlés egyformán jelentős szerepet játszik.
 • A riport, az interjú és a cikk átmeneti sajtóműfajok, amelyekben a közérdekű események, hírek mellett az azokban részt vevő, érintett alanyok véleménye is hangsúlyosan jelenik meg.
 • cikk olyan, az újságban, folyóiratban megjelenő rövidebb írásmű, amelyben tényközlő és szubjektív véleményt tartalmazó részek kapcsolódnak össze.
 • riport és az interjú párbeszédes formájú. A riport – a tudósításhoz hasonlóan – az események helyszínén készül.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük