Nyelvtan érettségi

A köznyelvi és a hivatalos stílus összehasonlítása

 • Mi a stílusréteg?

Stílusréteg:    a társadalmi érintkezés meghatározott területén jellemzően használt nyelvi kifejezőeszközök rendszere, illetve az ezek használatának szabályai. A nyelvi stílust a választott nyelvi elemek és elrendezésük határozza meg.

A hivatalos stílust hivatalos helyeken, hivatalos ügyeink intézése során használjuk. Pl. rendőrségen, bankban, postán stb.

 • Melyek a főbb stílusrétegek?

Irodalmi és köznyelvünkben a következő főbb stílusrétegeket különböztetjük meg:

  I. Írott nyelvi stílusok:
1. Tudományos stílus
2. Publicisztikai stílus
3. Hivatalos stílus
4. Szépirodalmi vagy művészi stílus
5. Magánéleti (magánlevél)

  II. Beszélt nyelvi stílusok
1. Társalgási stílus
2. Szónoki stílus
3. Előadói stílus

A hivatalos stílus általános jellemzői:

Hivatalos stílus

Használata

– szóban és írásban

– kisközéletben pl.: iskola

– nagyközéletben pl.: közigazgatás

Jellegzetes műfajai

– szóban: szónoklat, hozzászólás, felszólalás, előadás

– írásban: törvény, rendelet, hivatalos levél, kérvény, pályázat, önéletrajz

Résztvevői

– az emberek, mint állampolgárok, illetve intézmények

Funkciói

– tájékoztatás, felhívás

Követelményei

– a társadalmi formák betartása

– mértékletes hangvétel

– a kötött szerkezeti formák betartása

Jellemzői

– személytelen hangnem

– érzelmileg visszafogott, semleges

– érthető, világos

– sajátos műszavak és kifejezések használata; merev formák, fordulatok megőrzése

Hibalehetőségei

– túlbonyolítás pl.: idegen szavak túlzott használata, bonyolult mondatszerkezetek

olykor a mondatokat túlterhelő szóhalmozás; az idegen szavak kedvelése; szószaporító, gyakran helytelen kifejezések;

Követelmények fogalmazáskor:

egyértelműnek kell lenni

kerülni kell a másként is lehetséges értelmezéseket.

A közéleti szóbeliség és írásbeliség főbb hibái: A hivatalos stílus típushibái: túlzott igekötő-használat (beazonosít, kiértesít), terjengős névutók, névutószerű határozószók (alapján, céljából, tekintetében), -lag, -leg ragos határozószók gyakori használata (fegyelmileg, műszakilag), az –andó, -endő képzős igenevek állítmányként és célhatározóként való használata (a tervet teljesítendő, az intézkedést végrehajtandó), a –hat, -het igeképző, sőt –hatóság, -hetőség képzőbokor alkalmazása (az épület felépíthetősége), szenvedő igealakok (erendeltetik). Általánosságban:

a túl körülményes fogalmazás

a homályosság, a többértelműség

a szaknyelvi kifejezések túlzott használata.

A KÖZÉLETI-HIVATALOS STÍLUS SZÖVEGFAJTÁI

Írásbeli:

 • önéletrajz

 • törvény

 • rendelet

 • hivatalos levél

 • szabályzat, kérvény, felszólítás, meghatalmazás
  Szóbeli:


 • Vita, Hozzászólás, Tárgyalás, Előadás, szónoklat.

 • Céljuk: felhívás, vagy pontos tájékoztatás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük