Nyelvtan érettségi

A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszköze

A tömegkommunikáció: széles befogadórétegnek szóló, egyirányú és közvetett kommunikációs forma .

 • Cél: hogy minél több információt minél szélesebb réteghez lehessen eljuttatni.

Médiaműfajok: médium (egyes szám), média (többes szám) ~ tömegközlési és tájékoztatási eszközök

Sajtóműfajok: a sajtó a legöregebb médiaműfaj

Rendszerezés:

 • megjelenés rendszeressége (havonta, naponta stb.)
 • megjelenés, terjesztés helye (országos, határon túli, regionális stb.)
 • tartalmuk (politikai-közéleti, szórakoztató, vegyes)
 • célzott közönség
 • nyelvük szerint: egy- vagy többnyelvű (párhuzamos nyelvűek)

Újságírásban 2 féle:

 • tájékoztató (információs)
 • véleményközlő (publicisztikai)


A tájékoztató műfajcsoport legjellemzőbb tagjai: hír, tudósítás, a riport, interjú, reklám, közlemény …

Hír: friss, közérdekű, fontos, 4 kérdésre válasz: kivel/mivel, hol, mikor, mi történt

Információ: hír alapja, mindaz, aminek hírértéke van, és az újdonság erejével hat
Közlemény: vállalat, szervezet, magánszemély fontos, közérdekű információt tartalmazó üzenete

Tudósítás: hasonló a hírhez, de saját tapasztalatok alapján

Riport: személyes jelenlét, elbeszélő-cselekvő az újságíró cselekménye van (bevezetés, leírás, befejezés)

Interjú: kérdések, párbeszédes forma, itt újságíró nem vesz részt a cselekményben

Véleményközlő sajtóműfaj: cikk, kommentár, kritika, olvasói levél, szerkesztői üzenet, hirdetés, recenzió, glossza, esszé, …

Cikk: külön műfaj, tényszerű közlés (+) a cikkíró elemzése, véleménye

Kommentár: hírmagyarázat

Glossza: rövid, tömör szókimondó, ironikus, csattanóval zárul; hangeszközével, stíluseszközökkel hat az olvasó érzelmeire, humorérzékére

Jegyzet: életből vett, hétköznapi cselekmény, 1-1 szóló, rövid, de stíluseszközökben gazdag, hangvétele lehet drámai, lírai, humoros, ironikus. Az író célja az érzelmekre hatás és gondolkodásra késztetés.

Nyílt levél: levélformában, ismert, fiktív személynek

Olvasói levél: lapban olvasottal vélemény

Kritika: műalkotásról készült bemutató

 • ismertetés: ajánló módon
 • recenzió: értékel és elemez is, tudományosan igazolt
 • bírálat: részletes recenzió, elhelyezi a művet az alkotó munkásságában


Tanulmány, monográfia –szaksajtó műfajai:

Esszé: elmélyült irodalmi, tudományos, személyes hangvételű írás


Rádiós műfajok:

 • terjesztés szerint: országos, települési stb.
 • fenntartó szerint:

– közszolgálati (állami támogatás, előfizetők pénzéből)
– kereskedelmi (magánerő, reklámok)
– társadalmi, civil …

Műsortípusok:

 • hír, információ, krónikai, politikai jellegű műsor
 • hirdetés, reklám
 • zenei műsor
 • beszélgetős műsor
 • korosztályi, rétegműsorok
 • kisebbségi, vallási
 • szociálpolitikai
 • tudományos ismeretterjesztő
 • művészeti, irodalmi
 • szórakoztató műsor
 • sportműsor
 • magazinműsor
 • szolgáltató műsor
 • folytatásos műsor

  Műsorok: 2 csoport:

  írott anyagot előadó, megszólaltató (bemondó, színész, műsorvezető olvas fel)
  hangos anyag elsődleges rádiós műfaj

Televíziós műfaj: Nyelvet felváltja, kiegészíti kép is

 • kiterjedtsége: világméretű, országos stb.
 • működtető: közszolgálati, kereskedelmi
 • sugárzott műsor jellege szerint: egyprofilú, többprofilú műsorok:
 • élőadás,
 • konzervműsorok

Néhány műsortípus: híradó, dokumentumműsorok, reklám, folytatásos teleregény

A tömegkommunikáció:

Hatáskeltő, figyelemfelkeltő eszközök:

 • színek célzott használata: élénk színek; kontrasztok (fekete-fehér, színes)
 • hangerő változtatása: reklámok hangosabban szólnak
 • nyomtatásban: külalak; betűstílus, betűszín, kiemelés, aláhúzás
 • az ábra a szövegben
 • zenei aláfestés, …

Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érintkezésre:

 • SMS: tömör, rövid: soxor, minden6ó, 1ház
 • kiejtés utáni írás: LM=elem
 • szleng
 • helyesírási hibák; terjednek (nyelv romlik), (gyorsabb gépelés miatt is)
 • szakszavak köznyelvbe terjednek (számítástechnikai szavak)
 • vizuális jelek: J (smiley): emotív/felhívó funkció

A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai

 

 • A tömegkommunikáció a közlésfolyamatnak az a fajtája, amely széles befogadó rétegnek közvetít információkat. Nyelvi és nem nyelvi eszközök segítségével.

 

Beszélhetünk:

 • Sajtóműfajokról
 • Rádiós műfajokról
 • Televíziós műfajokról

Sajtóműfajok: A sajtó a legrégibb médiaműfaj. A megjelenés rendszeressége szerint vannak:

 • Napilapok
 • hetilapok
 • havonta vagy félévente megjelenő újságok
 • A megjelenés helye szerint vannak:
 • országos
 • helyi
 • intézményi
 • Műfajai szerint vannak:
 • tájékoztató műfajok
 • véleményező műfajok
 • Tájékoztató sajtóműfajok:

1. Hír: 4 alapvető kérdésre ad választ:

        1. Kivel?
        2. Hol?
        3. Mi történt?

2. Információ: több kisebb hír összessége

3. Tudósítás: Pontos, tárgyilagos, tényszerű. A tudósítást adó személy mindig a saját maga által látott vagy hallott eseményekről készít tájékoztatást.

4. Riport: Itt fontos az újságíró személyes jelenléte, melyben a valóságban megtörtént esemény szerepel.

5.Közlemény: vállalat, intézmény közérdekű információja.

 

 • Véleményező sajtóműfajok:

1. Cikk: kevert műfaj, melyben összefonódik a tényszerű közlés, a cikkíró véleményével.

2. Kommentár: hírmagyarázat

3. Glossza: rövid, tömör, ironikus, bíráló és csattanóval záruló írás.

4. Jegyzet: Gondolkodásra késztető írás

5. Kritika: Valamilyen műalkotásról készült bemutató.

Rádiós műfajok:

 • 2 nagy csoportba oszthatjuk ezeket a műfajokat: lehetek írott anyagot előadó műfajok és hangos anyagok.

Rádióműsor típusok:

 • hír
 • politikai műsorok
 • zenei műsorok
 • tudományos, ismeretterjesztő műsorok
 • korosztályonkénti rétegműsorok

Televíziós műfajok:

 • Összetettek, melyekben a nyelvet sokszor felváltja illetve kiegészíti a kép.

A TV-s műsorok lehetnek:

 • elé adások
 • előre rögzített műsorok

Jellemző TV-s műsorok:

 • hírműsor
 • dokumentumműsorok
 • reklám
 • zenei műsorok
 • filmek
 • közvetítések
 • tele regény

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük