Nyelvtan érettségi

Az érvek fajtái, az érvelés módszerei, eszközei

Érv: olyan kijelentés, amellyel egy állítást akarunk elfogadtatni egy vitában. Legalább két részből áll: a tételből és az alátámasztásból.

Érvfajták:

 1. Definícióból levezetett érv

pl.: A hal kopoltyúval lélegző élőlény. A szárazföldön tehát elpusztul.

 1. Ok-okozati összefüggésből származó érv

Ezzel megtudjuk, hogy milyen ok vezetett el az érvben szereplő következményhez.

pl.: Azért nem írtam leckét, mert beteg voltam.

 1. Körülményekből levezetett érv

Arról akarjuk meggyőzni a befogadót, hogy az események bekövetkezése elkerülhetetlen volt

pl.: Nem volt más választásom, minthogy megegyem a csokidat.

 1. Bizonyítékból levezetett érv

Tényekkel (kutatási eredmények, szakértők kijelentése) bizonyíthatjuk a tétel igazságát

pl.: A csoki valójában jobb, mint a híre. Állítják tudósok

 1. Összehasonlításon alapuló érv

 1. analógián alapuló érv

Párhuzamot vonunk a tételünkben megjelenő fogalom és egy másik dolog között

pl.: Az igazi barátság olyan, mint egy napfényes tisztás az erdő mélyén, felderít, átmelegít, új erővel tölt el.

 1. fortiori” érv

Két lehetőséget hasonlítunk össze

pl.: Ha ahhoz nem voltál fáradt, hogy elmenj bulizni, akkor most egy kis takarítás sem okozhat gondot

 1. Ellentéten alapuló érv

Mi történik, ha a tételünkben megjelenő állítás nem valósul meg

pl.: Egészségesnek lenni jó. Amikor betegek vagyunk, rossz a közérzetünk.

 1. Általános-egyes elvén alapuló érv

Egy olyan általános elvvel, szabállyal is alátámasztjuk tételünket, amit mindenki igaznak vél.

pl.: Minden ember a boldogságra vágyik. Nem csoda, ha te is erre törekszel

 1. Valószínűségen alapuló érv

Eddigi élettapasztalatunk alapján feltételezhetjük, hogy miért következett be.

pl.: Zsófi két napja nem jött suliba. Valószínűleg beteg.

Az érvelés módszerei

 1. dedukció

 • Egy általános kijelentésből kiindulva vonjuk le az egyedi esetekre vonatkozó következtetést, azaz az általánostól haladunk az egyesig.

 • 2 bizonyítékot tartalmazó premisszából és egy következtetésből áll.

 • pl.: Minden ember halandó. Szókratész ember. Szókratész halandó.

 • deduktív érvelésről beszélünk, ha a bevezetésben tétel szerepel, amelyet az előrehaladás során bizonyítunk

 1. indukció

 • A tudományos kutatás módszere, hiszen ha így gondolkodunk, akkor az egyes, egyedi esetből, megfigyelésekből kiindulva általánosítunk.

 • Ha igazak a premisszák, akkor még nem biztos h a végkövetkeztetés is igaz.

 • Anna okos. Betti okos. Dóri okos. A lányok okosak

 • Induktív az érvelés, ha a bevezetésben csak egy kérdést teszünk fel, vagy megfogalmazunk egy megválaszolandó dilemmát, amire a kifejtés során választ keresünk. A kérdést csak a tárgyalás végén válaszoljuk meg.

Az érvelés hatásossága

Meggyőzőek és hatásosak leszünk, ha

 • érveléskor személyes példát, élményt is elmesélünk
 • szaktekintélyeket idézünk
 • minél több bizonyítékot, adatot gyűjtünk össze
 • hasonlatokat is felhasználhatunk.
 • minél változatosabban érvelünk
 • a nyelv eszközeit tudatosan használjuk (szavak gondos kiválasztása, képi eszközök, változatos mondatfajták, mondanivaló hatásos elrendezése)
 • A jó vitapartner az érzelmekre és az észre is kíván hatni, tehát nem csak hatásos, hanem meggyőző is.
 • az érvelés világos, logikus.
 • Vita közben mindenképp hangozzanak el az erős érvek, a vita zárásakor, az összefoglaló részben pedig hasznos megismételni őket.
 • az érvelés végén általában következtetéseket fogalmazunk meg.

A meggyőző érvelés elengedhetetlen része a cáfolat, vagyis az ellenvélemény tagadása a megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Ehhez szükséges a másik fél véleményének megismerése és megértése. Fontos, hogy a cáfolatban és az egész argumentációban kerülni kell a személyeskedést, a sértő megjegyzéseket, pontosnak, világosnak és korrektnek kell lennie az érvelésnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük