Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Az elégikus hangütés változatai az 1850-es évek Arany-lírájában

Bevezetés: Arany János (1817-1882) a romantika korszakának költője, kései költészetében (Őszikék) premodern jegyek jelennek meg szemléletben és stíluseszközökben is. Pályája epikus költészettel indul (Az elveszett alkotmány, Toldi, Toldi estéje). Lírai költészete a szabadságharc utáni évtizedben bontakozik ki: művészetében a líra veszi át az uralkodó szerepet. Az 1850-es éveket Arany életében a nemzeti és a személyes …