Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés

A cím és mű-egész Realista mű. A címe – ahogy a mű-egész is – több vonatkozásban utal a Bibliára. (A bűn következménye a kiűzetés az Édenből; „Ne ölj!” parancsolat; Bűn – bűnhődés – bűnbocsánat: üdvtörténet.) A könyv lélektani beszámoló egy bűncselekményről: bűnügyi történet. Nem a tett vagy a gyilkos leleplezése áll a regény középpontjában, hanem …