Eredmény(ek) 1 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a szociális alap- és szakellátást nyújtó intézmények és szolgáltatások rendszerét, a jogszabályban meghatározott feladatait, az ellátások és szolgáltatások megszervezésének, igénybevételének módját és feltételeit.

ALAPELLÁTÁSOK I. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK     1. étkeztetés     2. házi segítségnyújtás     3. családsegítés     4. speciális alapellátási feladatok         a) közösségi pszichiátriai ellátás         b) fogyatékkal élők támogató szolgálata         c) szenvedélybeteg ellátás         d) utcai szociális munka …