Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Németh László prózája – Iszony

Jelentősége Népíró, de Tolsztojhoz hasonlítják, mert úgynevezett „harmadik utas”: elvetette a szocializmust is és a kapitalizmust is. Az államszervezetnek a vidéki értelmiségre kell épülnie. (Tolsztoj is felemelte a vidéki parasztokat). Bartóki modell: A népi zenéből táplálkozott a művészete: csak tiszta forrásból lehet a műveket felépíteni, a népzenéből kell táplálkozni. Lélekábrázoló regényeket írt. Esszégyűjteménye: Minőség forradalma: …