Eredmény(ek) 1 mutatása
Történelem érettségi

A napóleoni háborúk fordulópontjai

A francia forradalom és a napóleoni háborúk A francia forradalom döntő változást hozott Európa történetében. Az új eszmék hatalomra jutása sértette a régi rendszer vezetőinek érdekeit, így a nagy európai hatalmak mind összefogtak Franciaország ellen. A külpolitikai fenyegetettség ellentéteket szított a forradalmárok táborában. Maga a király a háború pártján állt, mivel a forradalmi erők vereségétől …