Eredmény(ek) 1 mutatása
Történelem érettségi

 Az olasz fasizmus és a tekintélyuralmi rendszerek

I._Az elégedetlen győztes A háborúba lépéskor (1915) kapott ígéretek: Az olaszok lakta területek Olaszországhoz csatolása Balkáni és kis-ázsiai befolyás Olasz csalódás a békekonferencián: Nem kapta meg Fiumét és Dalmácia egy részét Nem állt arányban a háborús áldozathozatallal Belpolitikai helyzet: A háborúban kimerült országban nélkülöztek az emberek Északon gyárfoglalások Délen földfoglalások Az egymást követő polgári kormányok …