Eredmény(ek) 1 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Ismertesse a deviancia fogalmát, megjelenési formáit a társadalomban

Deviáns viselkedés A társadalom által általánosan elismert viselkedéstől vagy legalábbis a statisztikai átlag magatartásban megjelenő szabálytól való eltérést jelenti. A szabálytól való eltérés akkor deviancia, ha az eltérést kifejező magatartás számszerűen is bizonyos arányon alul marad. A devianciához két elem szükséges: az eltérő magatartás és a társadalomnak, vagy egy részének a negatív reagálása. A deviáns …