Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Pilinszky János – Az egzisztencialista létértelmezés és a későmodern versnyelv sajátosságai

(Egzisztencializmus: 20.sz. felében, Franciao. és Németo.-ban kialakult irányzat. Az ember beleszületett egy általa kiismerhetetlennek érzett világba, helyzete így kiszolgáltatott és tragikus. Emiatt az élet tele van szorongással és magánnyal és ez ellen az ember egyedül méltóságával védekezhet. Ateista és vallásos ága van, Pilinszky a vallásos ághoz tartozik. Későmodern versnyelv sajátosságai: eszköztelen/egyszerű költői eszközök tömörség, tagolatlanság …