Eredmény(ek) 1 mutatása
Társadalomismeret érettségi

Mutassa be a szociális ellátások rendszerét, a szociális ellátások típusait a szociális törvény alapján. Ismertesse a pénzbeli és természetben nyújtott ellátások formáit, azok jellemzőit.

Többször módosított: 1993. évi III-as törvény alapján: Szociális szolgáltatások Az ellátások formái 56. § (1)353 A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. (2)354 A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. 57. § (1)355 Szociális alapszolgáltatások a) a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, az étkeztetés, d) a …