Eredmény(ek) 1 mutatása
Társadalomismeret érettségi

A társadalmi igazságosság megvalósulása illetve sérülése a technológiai modernizáció időszakában

A társadalmi igazságosság fogalma és mérése a társadalmi igazságosság fogalma alapelv: esélyegyenlőség és szolidaritás → békés és egymást támogató együttélés nemi, életkori, faji, etnikai, vallási, kulturális vagy fogyatékosságból fakadó akadályok felszámolása az emberi jogok és méltóság tisztelete nem egyenlősítés — hanem a rosszabb helyzetű társadalmi csoportok életfeltételeinek, elfogadható életminőségének biztosítása ma összefügg a fenntartható fejlődéssel …