Nyomdaipari tételek

A napilap tipográfiája

I. Fogalma
A napilap általában mindennap ugyanabban az időben megjelenő, aktuális híranyagot közlő újság.

II. Tervezése, az oldaltükör
A napilap méreteinek megfelelő formában kialakított, kinyomtatott oldaltükörlap az alapja a lapoldalak tervezésének. Ezen kell elvégezni az egyes oldalak cikkeinek és képanyagának elhelyezését, tördelési vázlatot adva a nyomdai munkálatokhoz.
A kézirat pontos kiszámításával megakadályozhatjuk a feszes munkatempóban készülő napilap időütemtervének elcsúszását.
A lap oldaltükrén fel kell tüntetni a következőket:

  • a szövegelhelyezés jelölését,
  • a cikkek számát,
  • a címek és alcímek helyét,
  • az ábrák és a képek helyét,
  • a képaláírások helyét,
  • a léniákat és vonalakat a megfelelő méretben és vastagságban,
  • a tónusok helyét és erősségét,
  • negatívba forgatásokat,
  • iniciálékat: a kiemelt betőt fel kell tüntetni.

III. Tipográfiájuk jellegzetességei
FORMÁTUM. Napilapjaink az alábbi két formátumban készülnek:
A/3as alak (297 * 420 mm, pl. Népszabadság)
13as alak (315 * 470 mm, pl. Népszava)

SZEDÉSTÜKÖR. A napilap szedéstükrének kialakításánál a cél a papírfelület maximális kihasználása.

HASÁBOK. A napilapok szedéstükre hasábokra van felosztva. Általában előnyösebb a szedéstükör páratlan hasábokra osztása. Célszerő nagyobb hasábszélességet létrehozni, mert a rövid sorok szövegében sok nagy szóköz fordul elő, melyek csatornákat hozhatnak létre. A hasábok változatos szélességőek lehetnek (attól függően, hogy hány hasábra osztjuk fel a szedéstükröt), de minden esetben 11 ciceró beosztást kell alkalmazni a hasábok között.

TÖRDELÉS. A napilapok tördelésénél egy lapoldal képez egy tipográfiai egységet. A tördelés folyamán úgy kell elhelyezni a különböző cikkeket az oldalon, hogy azok jól elkülönüljenek. A cikkek elhelyezése két módszer szerint történhet:
tömbrendszer: az oldalon minden cikk záróvonala egy síkban helyezkedik el,
zászlós rendszer: nincsen záróvonal, egyegy hasáb zászlószerően kinyúlhat a szedés tömbjéből.

ÉLőFEJ. Mivel a napilapok oldalai nincsenek összefőzve, az oldalak keveredése esetén jó könnyen azonosítani azokat az élőfej és az oldalszám segítségével. Az élőfej a szedéstükör élén áll, annak teljes szélességében léniával aláhúzva. A lap címét, oldalszámát, és a megjelenés dátumát tartalmazza.

BETő. A napilapok esetén nagyon lényeges a jól olvasható, nyitott, nagy betőszemő betőtípus alkalmazása. Többségben Primusz betőtípust alkalmaznak, de néhányban könyvgroteszket. A szövegbető fokozata általában 8 pontos, az apróhirdetéseké 6 pontos. E kis fokozatokat kizárólag csak gazdasági okokból alkalmazzák.

KIEMELÉSEK. A folyamatos szövegben kiemelésként a kurziválást alkalmazzák. A fontosabb szövegrészek kiemelésére beljebbezést alkalmaznak, melynek legjobb formája a következő: a beljebbezésnél csak elöl alkalmaznak beütést, előtte és utána egyegy sor üres marad.
A kiemelések tipográfiailag legszebb formája a címek alatti bevezető szövegrész kialakítása, melyet többnyire több hasábnyi, a címnek megfelelő szélességben szednek, a szövegbetőnél nagyobb fokozatban, félkövér fokozatban.

CÍMEK. A napilapok címei általában több hasábos szélességőek, általában 1036 pont fokozatúak. Egy napilapon belüli címeket ugyanazon betőcsalád különböző változataiból és fokozataiból kell szedni, és a címek tengelyének meghatározása is egységes kell, hogy legyen.
A címrendszerek különböző rangú címeinek nagysági viszonyait és a címek közötti beosztást aranymetszet szerint kell kialakítani; többsoros címek esetén ügyelni kell a megfelelő soresésre.

HIRDETÉSEK. A napilapban szereplő hirdetésekkel szemben támasztott legfontosabb követelmény, hogy a hirdetésnek mindig szerényebbnek, folthatásában halványabbnak kell lennie, mint az adott oldalon a legfontosabb cikk, és ugyanakkor tipográfiájával szervesen illeszkedjen az oldal harmóniájába.
A betőfokozatok egymáshoz viszonyított arányának szabályai a hirdetéseknél nem kötelezők. Az ellentétek (pl. kicsi/nagy szöveg, ill. címbető) alkalmazása hatékony eszköz.

TECHNOLÓGIA. Jelenleg napjainkban a legtöbb napilap ofszetnyomtatással készül. Ezzel a technológiával a lap minőségét tekintve sokkal jobb, tetszetősebb. Lehetőség nyílik árnyalatos képek reprodukálására, változatos díszítőelemek alkalmazhatók.
Továbbá kísérőszín nyomtatására nyílik lehetőség, mely változatos alkalmazásával változatosabbá lehet tenni a lapot, a kiemelések, tagolások jobban hangsúlyozhatók, alkalmazható díszítőelemeknél, kereteknél, címeknél stb.
Napjainkban már azonban egyre több négyszínnyomtatással készült napilap jelenik meg, ahol a lehetőségek tovább szaporodnak.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük