Eredmény(ek) 1 mutatása
Nyelvtan érettségi

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük a mondatban

Mondat fogalma A mondatok beszédünk legkisebb egységei. A mondat jelentése nemcsak a mondatot alkotó szavak jelentésétől, hanem a szövegkörnyezettől is függ. Szintagmákból épül fel (szintagma  Szószerkezet, két alapszófajú szó kapcsolata.) Két fajtája van Alárendelő Mellérendelő Mondatrész: szófaji és alaki sajátosságok alapján Állítmány Alany Tárgy Határozó Jelző Állítmány Fogalma: A mondat állítmánya szorosan kapcsolódik a …