Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Az Őszikék korszak lírája

1860-as évek elején Arany elvállalta a Kisfaludy Társaság elnöki tisztségét→ költői pályája szinte megszakadt. Hivatali munkája, majd akadémiai feladatai kitöltötték idejét. Lírai költeményeket alig írt.1877-ben megvált hivatali tisztségeitől, s újra megszaporodtak a versek. Gyulai Páltól kapott kapcsos könyvbe írta ezeket a pillanatnyi benyomásokat. Kései költészete megőrizte művészetének alapvető jellegzetességeit, de új vonásokkal is árnyalódott. Az …