Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

Berzsenyi Dániel költészete

1. Élete – szemelvények 1776. máj. 7. Hetye középbirtokos nemesi család 1799 Dukai Takács Zsuzsanna – házasság 1804 költözés Niklára Kis János fedezte fel benne a költőt 3 költeményt küldött Kazinczynak 1808 maga, a költő, jelentkezett Kis Jánosnál (77 vers – teljes verseskötet) átadta Kazinczynak (nyomtatás támogatása) => megindul a levelezés kettejük között 1836. febr. …

Irodalom érettségi

Berzsenyi Dániel elégiái

A magyar irodalom egyik legellentmondásosabb költője. Bár gazdag, sikeres földesúr volt, életének igazi értelmét a költészet jelentette. Ez a feloldhatatlan ellentmondás Berzsenyit élete végére kiábrándulttá tette. Két stílusirányzat élt költészetében egyszerre (klasszicizmus, romantika). Műveiből kitűnik, hogy igen jól ismerte a római és a görög mitológiát. Költői példaképe a görög lírikus, Horatius. Berzsenyi tőle kapott klasszicista …