Eredmény(ek) 1 mutatása
Nyelvtan érettségi

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes, kifejező alkalmazása

Az élőszóban elhangzó szövegek egyik sajátossága az, hogy a zenei kifejezőeszközök is jelentős szerephez jutnak bennük. Fontos megjegyezni, hogy írásban az írásjelek helyettesítik az élőszóbeli megnyilvánulást.(az élőszó hatásosabb, de az írás maradandó) Ezek a kifejezőeszközök a következők: hangsúly hanglejtés szünet beszédtempó hangmagasság hangterjedelem hangszín hangerő Hangsúly: a mondat bizonyos szavainak első szótagjára eső erőtöbblet, nyomaték. …