Eredmény(ek) 3 mutatása
Irodalom érettségi

A dráma megújulása a 19. században: Anton Pavlovics Csehov – Ványa bácsi

A 19. század az orosz irodalom fénykorának tekinthető. Rengeteg tehetséges író lett ismert ebben az időszakban, akik közül az egyik legkiemelkedőbb Anton Pavlovics Csehov. Oroszországban a társadalom feudális megrekedtsége miatt nem volt még erős, művelt polgári osztály. A cári rendszer áttekinthetetlenül bonyolult bürokratizmusa és az ország siralmas helyzete lett a mind erőteljesebben kibontakozó orosz realizmus …

Irodalom érettségi

Csehov: Három nővér

Anton Csehov: Orosz író, Ibsen mellett a modern polgári dráma megújítója, a drámaiatlan dráma megalkotója. Három nővér: 1901 műfaja: drámaiatlan dráma: minden hagyományos drámai elemtől meg van fosztva hiányzik belőle a cselekmény, látszólag nem történik semmi sem sok a párbeszéd, de a szereplők nem figyelnek oda egymásra, elbeszélnek egymás mellett nincsen egy főszereplő, aki képvisel …

Irodalom érettségi

Az orosz realizmus (Gogol, Csehov, Tolsztoj)

A realizmus a romantika mellett a XIX. század egyik mérvadó irányzata volt. A XIX. század az orosz irodalom fénykora. Történelmi háttere: szilárdan állnak a feudális viszonyok, I. Miklós (1825-55) önkényuralma, 1848-49-es szabadságharc, 1861-ben Sándor rendeletet ad ki a jobbágyfelszabadításról. Hatására a kapitalista fejlődés felgyorsult, de az ország továbbra is feudális állam maradt. Témája: – a feudális …