Eredmény(ek) 4 mutatása
Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihány szerelmi lírája

A felvilágosodás korának legnagyobb magyar költője. Debrecenben született 1773. nov. 17-én. Apja Csokonai József borbély és seborvos volt, korán meghalt, így az özvegynek két fiával együtt el kellett hagyni addigi otthonukat. Anyja csak kosztos diákok tartásával tudta megélhetésüket biztosítani. Tanulmányait a debreceni kollégiumban kezdte, ő alakította az első önképzőkört. Már diákkorában megismerkedett a felvilágosodás néhány …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály – Dorottya

1. miniéletrajz -1773-1805 -debrecen, kollégium, poétaosztály, tanár -Diétai Magyar Múzsa -legáció, Csurgó -Vajda Julianna = Lilla -felvilágosodás eszméi, „a vídám természetű poéta” -stílusszintézis (a rokokó szemlélet integrálja a többit) -poéta doctus 2. a mű életrajzi & néprajzi háttere -a Dorottya 1798-99 telén született, Somogy vármegyében, Csurgón  ekkor csapták ki a kollégiumból & Lillát férjhezadták …

Irodalom érettségi

9. tétel: Stílusirányok sokfélesége Csokonai költészetében

(olvasandó versek: Tartózkodó kérelem, A boldogság, Az estve) Csokonai, a „Cimbalom” Csokonai Vitéz Mihály a XVIII. század második felének legnagyobb és legjelentősebb költője. „Cimbalom” – sokszínű költészete miatt csak így emlegetik a magyar felvilágosodás kiemelkedő költőjét, Csokonai Vitéz Mihályt, akire korának valamennyi stílusa és irodalmi törekvése hatott. Ezért mondjuk: stílusszintézist hozott létre: sokszínű költő volt, …

Irodalom érettségi

Csokonai Vitéz Mihály – Dorottya

1. miniéletrajz -1773-1805 -debrecen, kollégium, poétaosztály, tanár -Diétai Magyar Múzsa -legáció, Csurgó -Vajda Julianna = Lilla -felvilágosodás eszméi, „a vídám természetű poéta” -stílusszintézis (a rokokó szemlélet integrálja a többit) -poéta doctus 2. a mű életrajzi és néprajzi háttere -a Dorottya 1798-99 telén született, Somogy vármegyében, Csurgón  ekkor csapták ki a kollégiumból & Lillát férjhezadták …