Eredmény(ek) 2 mutatása
Nyelvtan érettségi

HANGALAK ÉS JELENTÉS VISZONYA

A nyelvi jelek alapvetően mesterséges szimbolikus jelek. SZÓ = HANGALAK (H) + JELENTÉS (J) A nyelvi jel teste és jelentése közötti kapcsolat az emberek megegyezésén alapul. Ez alól kivételek a hangutánzó és hangulatfestő szavak, itt a hangzás tükrözi a szó jelentését. (pl. csörren, liheg, cikázik) A szavak esetében a jel érzékszervekkel felfogható, teste a szó …

Nyelvtan érettségi

Szavak csoportosítása hangalak és jelentés alapján

Bevezetés Fogalmak A jel érzékszerveinkkel felfogható (látható, hallható, tapintható) jelenség, amely egy másik,(tehát önmagán túli) jelenségre utal. Jeltípusok csoportosítása Természetes jelek (valamilyen természetes összefüggés van a jel és a jelölt között.) Ikon: a jel hasonlóság alapján utal a jelöltre pl. fénykép Index: a jel és a jelölt között összefüggés van (rész-egész, ok-okozat) nem hasonlóságra épít, …