Eredmény(ek) 2 mutatása
Emelt történelem érettségi Történelem érettségi

Művelődés és írásbeliség a középkorban

Az egyetem fogalma: Az egyetem (universitas) a tanárok és diákok testületét jelentette, akik (a céhekhez hasonlóan) kiváltságokkal (immunitásokkal) rendelkeztek. Az egyetemeken az állam tisztviselői nem járhattak el. Az egyetemi polgárok (tanárok és hallgatók) az egyetem vezetőinek, a rektornak a bírói hatalma alá tartoztak. Az egyetem maga alkotta meg szabályzatát is, és az ügyeket saját, választott …

Hétköznapok, művelődés a középkorban
Történelem érettségi

Hétköznapok, művelődés a középkorban

Lovagi kultúra A kora középkor végére kifejlődött a nehéz páncélos harcos, a lovag felszerelése. Fegyverzete: páncélzat, pajzs, dárda, kard, nagy teherbírású ló, melyen kengyel segítségével ültek a harcosok. A lovag apródként kezdte, erőpróbák után lehetett lovag. A francia, német, spanyol nagyúri központokban, a lovagi tornák légkörében alakult ki a lovagi eszmény, ami a harcosok erényein, …