Eredmény(ek) 1 mutatása
Történelem érettségi

A társadalmi kiegyezés felé nyugaton és az ellentétek kiéleződése Keleten

I._A választójog kiszélesítése nyugaton Franciaország  1848 – minden felnőtt férfi  Anglia  1884 – férfiak számára általános Az angoloknál politikai váltógazdaság alakult ki a whigek (liberálisok) és a toryk (konzervatívok) között Bevezetésre kerültek a munkásvédelmi törvények → erős szakszervezeti mozgalom A munkásság erősödésének következménye:  1900 az angol Munkáspárt megalakulása (Labour Party) Német Császárság Választójog: 25 éves …