Eredmény(ek) 1 mutatása
Matematika érettségi

Első- és másodfokú egyenlőtlenségek, pozitív számok nevezetes közepei.

Definíció: Két pozitív szám számtani közepének a két szám összegének a felét nevezzük. A számtan latinul aritmetika, ezért a számtani közepet aritmetikai középnek is nevezzük, és A betűvel jelöljük. Két szám számtani közepét szokás az alábbi módon jelölni: A(a;b) = a+b/2. Definíció: Két pozitív szám mértani közepének a két szám szorzatának négyzetgyökét nevezzük. Két szám …