Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

A romantikus látásmód Jókai műveiben – egy regény elemzése

Feleletem során Jókai Mór Az arany ember című romantikus regényét fogom elemezni. Irodalmunk legtermékenyebb írója, a magyar romantika betetőzője. Az ő munkássága teremtette meg a modern értelemben vett olvasóközönséget. Jókai Mór regényeinek témáját tekintve két nagy csoportot különíthetünk el Történelmi regények a hazáért küzdő, magyarság hősiességét bemutató regények pl.: Erdély aranykora a reformkor ábrázolása pl.: …