Eredmény(ek) 2 mutatása
Történelem érettségi

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk

Az Emberi és polgári jogok nyilatkozatának alapkérdései A francia forradalom kitörésének okai: – gazdasági, politikai, pénzügyi, ideológiai válság pl. több kiadás (pl. háborúk, fényűző udvartartás), mint bevétel, államadósság (a rossz anyagi helyzet miatt hitelre volt szükség), államcsőd fenyegetése, a felvilágosodás hatása, élelmiszerhiány, rossz termés, drága gabona, ellenállás a pénzügyminiszterek reformjaival szemben pl. kiadások csökkentése, bevételek …

Történelem érettségi

A Stuartok uralma, az angol polgári forradalom időszaka

1. A Stuart-abszolutizmus időszaka (1603-1640) 1603 márciusában meghalt I. Erzsébet, de a trónöröklés simán ment. VI. Jakab skót1 király – a Tudor VII. Henrik leányági leszármazottjaként – ellenállás nélkül vehette át Angliában is a hatalmat (1603-1625). A két ország között perszonálunió jött létre, külön-külön saját parlamenttel, törvényekkel és önálló nemességgel. Az angol abszolutizmus lehetőségei erősen …