Eredmény(ek) 1 mutatása
Emelt irodalom érettségi

A francia premodernek – Baudelaire, Verlaine, Rimbaud – poétikai sajátosságai (szabadon választott művek alapján)

  BEVEZETÉS: Gondolkodásmódbeli változások a 19. sz. második felében A 19. század második felében – elsősorban Franciaországban – a költészetnek, a költői magatartásnak egy egészen új felfogása alakult ki. A romantika nemzedékét még a lelkesedés fűtötte. Victor Hugo vagy Petőfi Sándor a költőben váteszt, prófétát látott, akinek feladata, hogy lángoszlopként vezesse a népet a Kánaán, …