Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

Világok határán – átváltozások ­Gogol és Kafka

Bevezetés: Az átváltozás archetoposz: számos mítoszban, mesében találkozhatunk vele; Lehet külső (büntetés vagy jutalmazás pl. királyfiból béka; öregből fiatal) Lehet belső: valamely varázstulajdonságot nyer az illető Gátolhat vagy segíthet Új létállapotot jelent, ezzel új világok megismerésére ad lehetőséget, új nézőpontot teremt (pl. Merlin Arthurt kiskorában újabb és újabb állattá változtatva tanította) De válhat a lélek …

Irodalom érettségi

Az orosz realizmus (Gogol, Csehov, Tolsztoj)

A realizmus a romantika mellett a XIX. század egyik mérvadó irányzata volt. A XIX. század az orosz irodalom fénykora. Történelmi háttere: szilárdan állnak a feudális viszonyok, I. Miklós (1825-55) önkényuralma, 1848-49-es szabadságharc, 1861-ben Sándor rendeletet ad ki a jobbágyfelszabadításról. Hatására a kapitalista fejlődés felgyorsult, de az ország továbbra is feudális állam maradt. Témája: – a feudális …