Eredmény(ek) 3 mutatása
Irodalom érettségi

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája

Babits pályaképe Irodalomszervező tevékenysége: A Nyugat főszerkesztője, és meghatározó alakja volt. (Halálával megszűnt a Nyugat, ennek utolsó száma Babits-emlékkönyv volt.). Tanárként működött, magyart tanított a folyóirat szerkesztése mellett. 1927-ben a Baumgarten alapítvány kurátora (elnöke) lett. Értékőrző magatartása a háború alatt: Egész életében teljességgel szemben állt a háborúval. A háború hatására a költő feladja a külvilág …

Irodalom érettségi

A prófétaszerep megfogalmazása Babits Mihály költészetében

A ’10-es években Babits – éppen Ady ellenében – utasította el határozottan magától a közéleti-küldetéses költő szerepét, az egyik jellemző magyar lírikusi feladatot. A ’20-as években már megjelennek – mint még többnyire elutasított szereplehetőségek – a próféták. A belső vívódástól sem mentes folyamatban – ha ellentmondásosan is – a vállalás válik meghatározóvá. Babitsot saját testi …

Hittan érettségi

Jónás könyve

Jónás kispróféta, de a könyv műfaja szemléltető tanítás, inkább bölcsességi irodalom, ami a kánonban szerepel. Volt egy Jónás nevű próféta, de nem ő. Kr.e. 300 körül, szerzője felhasználja a próféta nevét, de ismeretlen. Az elbeszélés sarokpontjai: Ninive: „a bűnös” város, ekkor már nem létezett, de zsidóknál megmaradt a gyűlölet az asszírok miatt. Tanítása: Isten akarata …