Eredmény(ek) 1 mutatása
Irodalom érettségi

Impresszionista látásmód (Juhász Gyula) vagy Tóth Árpád költészetében. (Tóth Árpád: Körúti hajnal)

A „Nyugatos” nagy nemzedék költőinek, íróinak sorában Juhász Gyula volt talán a leg tragikusabb sorsú. A Négyesi-féle szemináriumon még ő tűnik a legtehetségesebb költőnek, ő a „Holnap” c. antropológiai lap szerkesztője, Nagyváradon ismerkedik meg élete nagy szerelmével Sárközi Annával, ő Babits Mihály felfedezője, ám amikor végez az egyetemen, az irodalom fő vonalától elsodródik, elszigeteltté válik …