Eredmény(ek) 2 mutatása
Irodalom érettségi

A kisebbségi lét kérdései Kányádi Sándor és Kovács András Ferenc költészetében

Lélekszám,történelmi múlt és irodalmi hagyomány alapján a legjelentősebb határon túli irodalom az erdélyi, illetve romániai. A XX. század utolsó harmada és a XXI. század történelmi és globális változásai más fényben tüntetik fel az erdélyi kisebbség sorsát. K.S. és K.A.F. költészete reagál ezekre a változásokra; néhány versük alapján mutatom be a kisebbségben élők helyzetét, a változásokra …

Irodalom érettségi

Kányádi Sándor: Sörény és koponya

1. miniéletrajz -1929, Nagygalambfalva, Erdély -nagyon kötődik a szülőföldjéhez, nagy hatással van rá a népművészet, tudatosan kapcsolódik Petőfihez  a pályája elején hagyományos népies formák & kifejezésmódok -az irodalom számára mindig etikai kérdés, sokszor politikai töltettel, a kisebbségek érdekeinek képviselete -Ø l’art pour l’art -szerinte a költészet feladata: állandó kérdésfelvetés, felrázni az embereket, stb -fontosak …